Czytasz wiadomości znalezione dla frazy: diecezja warmińska

Temat: wojewodztwo szuwarowo bagienne do likwidacji
Diecezję warmińską utworzono dużo wcześniej, bo w 1243 roku, na podstawie
dekretu Wilhelma biskupa Modeny, zatwierdzonego przez papieża Innocentego IV.
Pierwszą siedzibą biskupa warmińskiego było Braniewo. Oczywiście, diecezja to
nie to samo co dominium warmińskie (w dużym uproszczeniu 'prywatne państwo
biskupa'), podzielone na 10 komornictw, z których trzy (Frombork, Pieniężno i
Olsztyn) biskup wyłączył ze swego dominum i przekazał kapitule warmińskiej. Czy
Elbląg znajdował się w diecezji warmińskiej (chyba tak), czy pomezańskiej
(raczej nie) to może sam sprawdzisz, skoro tak kochasz swoje miasto.
Oczywiście, dopóki nie przeszedł na protestantyzm. Nawiasem mówiąc, razi mnie
galeria sztuki nowoczesnej w starym kościele gotyckim. Nowoczesne obrazy a w
tle epitafium, to zgrzyt. Czy nie można tej galerii przenieść gdzie indziej?

Temat: Warnijskie noziny nolezione we cajtungu...
Będziemy dalecy od ścisłości, jeżeli Barankiem, czyli herbem diecezji
warmińskiej, zechcemy godzić tradycję katolickiej Warmii z tradycją
ewangelickich Mazur, tę ostatnią wręcz lekceważąc - pisze dr Jerzy Sikorski z
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

miasta.gazeta.pl/olsztyn/51,35189,4933834.html?i=1
W związku z dyskusją nad projektem herbu powiatu olsztyńskiego, który opracował
pan Szymon Drej, podzielam wątpliwości, choć nieco innej natury niż te, które
zgłoszono.

Słusznie zauważył sam wnioskodawca, że powiat olsztyński nie jest dziś powiatem
czysto warmińskim. Dość sporo bowiem wziął z Mazur. Mianowicie trochę
Szczycieńskiego, trochę z Morąskiego, a najwięcej z południa, gdzie wchłonął
prawie bez reszty dawne krzyżackie komornictwo olsztyneckie. Będziemy więc
dalecy od ścisłości, jeżeli zechcemy godzić Barankiem, czyli herbem diecezji
warmińskiej, tradycję katolickiej Warmii z tradycją ewangelickich Mazur, tę
ostatnią wręcz lekceważąc.

c.d.
miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,4933834.html?nltxx=1078250&nltdt=2008-02-16-02-06

Źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn


Temat: A czy zamek w Olsztynie to zamek krzyżacki ?
Na mocy zawartego układu Krzyżaków z Watykanem, w każdej z pruskich diecezji (z
wyjątkiem chełmińskiej) jedna trzecia obszaru diecezji była dominium biskupim, a
pozostała część diecezji była zarządzana (gospodarczo i militarnie) przez
Krzyżaków.

W diecezji warmińskiej dominium watykańskie było w jednym kompleksie, natomiast
na terenie pozostałych diecezji części biskupie były rozproszone po terenie
każdej z diecezji. Dominium warmińskie przyjęło z czasem nazwę Warmii.

Kapitułę warmińską utworzył w 1260 r. biskup warmiński Anzelm. Pierwotnie była
ulokowana w Braniewie przy kościele św. Andrzeja, który był kościołem
katedralnym. W czasie III powstania pruskiego świątynia została zniszczona
(później na jej miejscu stanął kościół św. Katarzyny). Kapituła w 1278 r.
przeniosła się do Fromborka, ale patronem kapituły pozostał św. Andrzej Apostoł.
1 sierpnia 1951 prymas Stefan Kardynał Wyszyński dekretem 1 sierpnia 1951
reaktywował warmińską kapitułę katedralną z siedzibą w Olsztynie.

Tak więc funkcjonowanie kościoła na terenie Warmii i wszelkie ciągoty
religijno-terytorialne są owocem dawnych układów watykańsko-krzyżackich
dzielących skórę na upolowanym niedźwiedziu :(

I to by było na tyle :))
Temat: Czy Elbląg powinien zostać w Warmińsko-Mazurskiem?
Akurat nie macie racji. Metropolita ma ogromny wpływ na diecezję Ełcką i
ELbląską... Kościół to struktura FEUDALNA ale pewnie zaprzeczycie choć akurat
tu mam ogromne rozeznanie ze względu na rodzinę ;) :) DO czasu powołania
diecezji ELbląskiej prawie wszyscy Wasi księża kończyli Hosianum w Olsztynie i
to się nazywała diecezja Warmińsko Mazurska... Fakt że ks Józefowicz robił
wszystko żeby dostąpić zaszczytu bycia biskupem pomocniczym w latach 80' jest
powszechnie znany w tych kręgach.... :):) Niestety nie udało się... Rzym był
nieugięty :) :) (Roma locuta causa finita) :) ;) :) Dlatego też powołanie
dwuwładzy pociądnęło by ad hoc protesty Ełu i zrobiło by się jak w Kościele :)
Zamiast dwuwłaczy trójwładza zamiast porządku anarchia :) :)Temat: Błogosławiony biskup z Olsztyna?
Jak sie robi historię dla błogosławionych:

W tym czasie pod nieobecność Ordynariusza Diecezji Warmińskiej w Olsztynie ks.
bpa Maksymiliana Kallera (wywieziony do Niemiec)
www.katedra.kwidzyn.pl/strony/pods/Kronika/Kronika/Zdziejow.htm
Z diecezji usunięto m.in. księdza biskupa Maksymiliana Kallera, ordynariusza
warmińskiego...
www.wirtualnapolonia.com/lachy/teksty.asp?TekstID=4222
Klerykalizm władz olsztyńskich:

Nawet w ostatnim przed II wojną światową okresie, pomimo umizgów biskupa
warmińskiego Maksymiliana Kallera do hitleryzmu (nacjonalizm, antysemityzm i
propagowanie militaryzmu przez Kallera), Kościół Katolicki nie uzyskał
większych beneficjów od nazistów. Udało się Kościołowi Katolickiemu otrzymać
tylko pewne kwoty na działalność charytatywną. W sumie Kościół na Warmii do
1945 r. zgromadził około 900 ha ziemi, w tym budynki kościelne, niewielką
liczbę zabudowań klasztornych i przeznaczonych na działalność opiekuńczą. W
wyniku działań wojennych, na przełomie 1944/45 r. większość tych zabudowań
została zniszczona. W porównaniu z okresem po I wojnie światowej, zastanawia
dzisiaj uległość władz publicznych do spełniania rewindykacyjnych żądań
Kościoła Katolickiego na Warmii.
www.racjonalista.pl/kk.php/s,903Temat: Tanczacy z owieczkami
Znalezione przypadkiem
Poniewaz od wczoraj chalturze w biografistyce, to rozne zabawne
rzeczy mi sie przyplatuja.
Oto fragment wspomnienia o zmarlym kaplanie archidiecezji
warminskiej, niejakim ks. Antonim Leitholzu (Szubskim):

"Przezyl 92 lata, w kaplanstwie 67, w zakonie 20, w diecezji 57, w
stanie spoczynku 25. Jako emeryt mieszkal w Olsztynie na Dajtkach.
Zastepowal duszpasterzy nie tylko w Diecezji Warminskiej, lecz takze
za granica, na przykład kapelana szpitala Siostr Katarzynek we
Frankfurcie nad Menem. Dlugo prowadzil samochod, aż wreszcie w wieku
88 lat otrzymal od Ksiedza Biskupa Wikariusza Generalnego Dr Jacka
Jezierskiego pismo z 4 czerwca 2003 roku o nastepujacej
tresci: “Czcigodny Ksieze Seniorze, wszyscy podziwiamy aktywnosc i
sprawnosc Szanownego Ksiedza. Mam jednak obowiazek, tak jak czynie
to w analogicznych sytuacjach, prosic Ksiedza, aby przemieszczajac
sie autem, zechcial korzystac z pomocy kierowcy. Zwracam się do
Ksiedza z troska, aby jakis wypadek drogowy nie zniszczyl spokoju i
radosci życia Czcigodnego Ksiedza. Zycze Bozego blogoslawienstwa i
prosze rownoczesnie o modlitwe.”
Temat: Kalendarium oktobrowe
Imieniny obchodzą: Arnold, Bogdan, Dionizy, Jan, Ludwik i Wincenty.

Jest patronem archidiecezji warmińskiej
Wincenty Kadłubek urodził sie w roku 1160 w Karwowie po Opatowem. Pochodził z
rodu Porajów herbu Róża. Studiował w Paryżu i Bolonii. Przyjął święcenia jako
kapłan diecezji kraskowskiej. Mając 34 lata objął prepozyturę w kolegiacie
sandomierskiej. W roku 1203 został biskupem w Krakowie. Brał udział w obradach
Soboru Laterańskiego IV. Po kilkunastu latach rządów zrzekł się biskupstwa i
przywdział habit cystersów w Jędrzejowie. Tam zmarł w roku 1223.
Jako pierwszy Polak opisał dzieje narodu w "Kronice polskiej".
Beatyfikował go Klemens XIII w 1764 roku.
Jest patronem archidiecezji warmińskiej oraz diecezji kieleckiej, sandomierskiej.

W IKONOGRAFII bł. Wincenty przedstawiany jest w stroju biskupim.
Jego atrybutami są pastorał oraz infuła u stóp.
Temat: Szubienicę szubienicę czas usunąć!
I trochę podkładu do zbudowanej atmosfery na tych terenach:

"Sercem" diecezji warmińskiej było dominium biskupie, "worek na którego brzegach
leżały: Frombork, Braniewo, Lidzbark Warmiński, Reszel, Biskupiec, Olsztyn,
Orneta. Było to pewnego rodzaju "państwo w państwie" Zakonu Krzyżackiego, o
dużym stopniu niezależności. Często skonfliktowane z Zakonem. Dochodziło do
sporów między biskupami warmińskimi i wielkimi mistrzami krzyżackimi. Spory
rozstrzygały arbitraże, wyroki których zatwierdzali papieże. W przypadku wojny
biskupi zobowiązani byli do udzielenia pomocy militarnej Zakonowi.

I tak w bitwie grunwaldzkiej chorągwie warmińskie dzielnie ale bezskutecznie
stawiały opór połączonym siłom polsko-litewskim. Siedzibą biskupów był Lidzbark,
kapituła diecezjalna urzędowała we Fromborku. Ok. 30% ziem "państewka"
warmińskiego finansowało potrzeby kapituły, reszta zasilała kasę biskupią.

PS. Naprawdę zapraszam do odwiedzin zamku w Lidzbarku Warmińskim. Daje to
zupełnie niezły obraz przeszłości tego terenu. Proponuję ponadto raczej w wąskim
kilkuosobowym gronie wziąć sobie przewodnika. Troche do biletów trzeba dorzucić,
ale tylko naiwni twierdzą, że wiedza nie kosztuje :)

PozdrawiamTemat: Jedan dziań historii
1250- W kościele dominikańskim w Valenciennes sakrę biskupią otrzymał późniejszy
pierwszy biskup warmiński – Anzelm, rezydujący początkowo w Elblągu. Biskup
Anzelm, będąc jednocześnie legatem papieskim na te ziemie, określił granice
diecezji warmińskiej i erygował w 1260 roku jej kapitułę, potwierdzoną przez
papieża 27 stycznia 1264 roku.

1618- Zmarł Albrecht Fryderyk Hohenzollern, książę pruski, syn Albrechta I. W
1569 roku złożył królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi hołd w Lublinie.

1749- Urodził się Johann Wolfgang von Goethe, najwybitniejszy niemiecki poeta i
dramaturg, autor liryk, ballad i dramatów, a także m. in. powieści epistolarnej
„Cierpienia młodego Wertera” i poematu filozoficznego „Faust”. Wywarł wielki
wpływ na literaturę europejską (zm. 22.03.1832).

1842- W Lamkowie koło Olsztyna urodził się Franciszek Szczepański, warmiński
działacz społeczno-oświatowy i polityczny, współzałożyciel i współpracownik
„Gazety Olsztyńskiej”, organizator sieci bibliotek na Warmii (zm. 4.07.1907) .
Temat: Alarm dla miasta Wielbark Warminski
Alarm dla miasta Wielbark
Chodzi oczywiscie o Wielbatk k/ Szczytna, diecezja warminsko-
mazurska.

Obrzydliwosci do tej sprawy dodaje fakt, ze cala sprawa jest
publicznie znana w USA i dokladnie opisana.
Na co ta hierarchia koscielna liczyla? Ze niby wszyscy ludzie, nie
czytaty, nie pisaty? Ze dopuszczenie ksiedza po wyroku zakazujacym
mu pracy z dziecmi do uczenia w szkole nikogo nie zdziwi? Czy czuja
sie juz tak pewni siebie, ze nie musza sie juz wcale liczyc z opinia
spoleczna?
Temat: KOSCIÓŁ KATOLICKI Sp z o.o.
Oświadczenie Caritas:
Warszawa, dnia 8 stycznia 2003 roku W związku z pojawiającymi się informacjami,
że Caritas Polska zbiera pieniądze na kaucję za ks. Romana Kramka, aresztowanego
w USA pod zarzutem zgwałcenia 17-letniej dziewczyny, oświadczamy: Caritas Polska
nie ogłosiła zbiórki na powyższy cel. Zadania statutowe Caritas nie przewidują
takiej działalności. Opublikowane informacje o zbiórce na kaucję nie pochodzą od
Caritas Polskiej, a konto podawane w tych informacjach jest powszechnie znane,
służy bowiem na realizację wielu programów pomocowych prowadzonych przez
Caritas. o. Hubert A. Matusiewicz OH, wicedyrektor Caritas Polska. [za KAI]

PS. Zbierał czy nie zbierał, pieniądze zostały wpłacone przez diecezję
warmińsko-mazurską w zadziwiająco krótkim czasie.Temat: Czy Elbląg powinien zostać w Warmińsko-Mazurskiem?
Tak jest. Źle odczytałem z tymi wariantami. Pewnie ze zmączenia albo
zmatolenia. Oczywiście że lepsza była by dla Elbląga dwowładza. Choć już w
sferze duchowej to od "powojnia" owieczki elbląskie pasł pasterz z Olsztyna
(strzygł pewnie też :) :) ). Elblag nalezał do diecezji Warmińsko Mazurskiej a
dziś do archidiecezji. Biskup metropolita (nomen omen) :) :) zdaje się ten sam
tu i tam :) :) A nie ma władzy na ziemi nad tę w niebiesiech :) :) :) Wiem wiem
że zaraz napiszecie ze sie obłudnie wierzacy zrobiłem... :) :) Natomiast co do
takiego układu władzy mogę tylko zacytować pewnego generała z polskiej komedii.
Cytuję: "I na pytanie czy musiało dojść do stanu wojennego odpowiadam -
Widocznie musiało, skoro doszło..." :) :) :) Dla bardziej anankastycznych od
razu mówię ze to żart :) :) :)Temat: Administracja koscielna na Warmii
Administracja koscielna na Warmii
Szanowni Panstwo.
W zwiazku z wzrastajacym zainteresowaniem forumowiczow z Elblaga olsztynska
Katedra informuje ze:

Katedra sw. Jakuba posiada status Archikatedry (wspolnie z katedra we
Fromborku) i status metropolitalny.
(Katedra w Elblagu jest tylko katedra i to od 1992 roku dopiero.)

Co wiecej przed utworzeniem diecezji elblaskiej, hierarchia katolicka w
Elblagu podlegala diecezji warminskiej, poczatkowo ze stolica we Fromborku od
1243 roku!!!Temat: Kalwaria Warmińska w Głotowie
Gajowy, a bułeś na smentarzu Warnijaków, tamój sia znajduje, jek psisze Tralala.

Autor: tralala33 02.04.06, 20:26

Jak podają kroniki, ludność katolicka diecezji warmińskiej tłumnie i ochoczo
zgłaszała się do pracy, a także składała hojne ofiary pieniężne. Wąwóz pod
Kalwarię wykopano ręcznie. Oblicza się, że w ciągu szesnastu lat budowy w
pracach uczestniczyło ok. 70 tys. ludzi. Troszczono się, aby wiernie naśladować
długość i nachylenie Drogi Krzyżowej z Jerozolimy, po której w Wielki Piątek
szedł na Golgotę Chrystus
Oprócz 14 stacji Drogi Krzyżowej umieszczono tu także grotę Matki Bożej z
Luordes ze źródłem oraz kaplicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Te wiadomości
pochodzą ze strony
www.glotowo.szatko.maniak.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
tam też można znaleźć zdjęcia Glotowa w galerii zdjęć.
Od siebie dodam jeszcze, że między kościołem a drogą znajduje się też
niewielki, bardzo stary cmentarzyk wiejski, ze starymi nagrobkami. Warto podejść
i odczytać imiona i nazwiska kedajszych Warmnjaków.

Gajowy, pytom sia był yś tam ?Temat: Jedan dziań historii
1761- W Olsztynie zmarł Jan Krzysztof Geese, złotnik, właściciel pracowni złotniczej w tym mieście. Jego prace znajdują się w wielu kościołach diecezji warmińskiej. Między innymi w Gietrzwałdzie, gdzie w roku 1731 wykonał wysadzane drogimi kamieniami korony do obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a trzy lata później srebrną sukienkę dla Dzieciątka.

1978- W Olsztynie po kilku latach budowy oddano do użytku halę widowiskowo-sportową przy ówczesnej al. Zwycięstwa – kopię obiektu, jaki stał już w Opolu. Zaprojektowali ją architekci Wiesław Piątkowski i Henryk Gotz. Z czasem otrzymała nazwę „Urania” (w wyniku plebiscytu czytelników „Gazety Olsztyńskiej” .

1999- Pierwsze posiedzenie senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Temat: Krrajowy Kongres Eucharystyczny...
Krrajowy Kongres Eucharystyczny...
Media obszernie informują o inauguracji III Krajowego Kongresu, w TV
transmisja z Warszawy, a w Olsztynie o tym cisza (w mojej parafii nic na ten
temat proboszcz nie raczył powiedzieć). Czy diecezja warmińsko-mazurska nie
należy już do Kościoła w Polsce. Czy duchownym nie zależy na kulcie
eucharystycznym? Naprawdę przedziwne to...Temat: Cajtungowe splytki, klepy i noziny
Uroczysty powtórny pogrzeb ma nastąpić w maju, bądź czerwcu 2010 r. Wtedy przypada 750-lecie powstania kapituły we Fromborku. Teraz trwają wstępne przymiarki, jak miałby wyglądać miejsce spoczynku wielkiego astronoma. To, że trzeba go uczcić, nie ulega wątpliwości. Już kilkadziesiąt lat po śmierci astronoma biskup warmiński Marcin Kromer ufundował w katedrze epitafium, z tego względu, że astronom stał się postacią, o którą wypytywali goście z zagranicy.Teraz stajemy przed dylematem, jak uczcić wybitnego uczonego w odpowiedni, a jednocześnie pozbawiony przesady sposób. Pojawił się pomysł, żeby jego szczątki złożyć w zamówionym na tę okazję sarkofagu. - Tak ważna postać zasługuje na specjalne uczczenie. Mógłby to być piękny sarkofag, który podkreśli znaczenie tego miejsca - mówi Jacek Jezierski, biskup pomocniczy diecezji warmińskiej.

Niektórzy mówią jednak, że wnętrze katedry już zostało "zagracone" przez kolejne tablice i pomniki. - Za życia Kopernik nie zamówił płyty nagrobnej, choć niektórzy kanonicy takie sobie fundowali. Myślę, że należy uszanować tę skromność. Poza tym nawet biskupi nie mieli w katedrze sarkofagów. Mógłby on wyglądać pretensjonalnie - tłumaczy Jerzy Sikorski.
Temat: Internauci pytają: Warmia? A gdzie to jest
do ermland
O ile mi wiadomo,to Elbląg nie był nigdy,powtarzam nigdy,częścią składową
Księstwa Warmińskiego,owszem należał, do diecezji warmińskiej,ale wolne
,hanzeatyckie i w 95 procentach protestanckie miasto,nie miało wiele wspólnego z
biskupami warmińskimi.Dla ciekawości,miasto należało do województwa
malborskiego,co nie przeszkadzało mu być potężnym ośrodkiem
gospodarczym,politycznym i decyzyjnym obok Gdańska i Torunia,w Prusach Królewskich.Temat: Jedan dziań historii
Victoria Wiedeńska

1683- Początek zwycięskiej bitwy wojsk polskich, niemieckich i austriackich, przybyłych pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi, oblężonemu przez armię turecką.

1941- Hitlerowcy rozstrzelali w Pogórskiej Woli koło Tarnowa Helenę Marusarzówną, siedmiokrotną mistrzynię Polski w konkurencjach alpejskich (bieg zjazdowy, slalom i kombinacja), kurierkę tatrzańską podczas okupacji niemieckiej, schwytaną w marcu 1940 roku przez żandarmerię słowacką i przekazaną gestapo.

1978- Zmarł biskup diecezji warmińskiej, ks. Józef Drzazga, sprawujący w niej posługę od maja 1965 roku, najpierw jako administrator apostolski, a od 1972 roku jako biskup ordynariusz warmiński. W następnym roku, 5 marca 1973, otrzymał od papieża Pawła VI przywilej noszenia paliusza (ur. 4.07.1914).

1995- Zmarł Ernest Pohl, piłkarz, najlepszy strzelec w historii polskiej ekstraklasy. Zdobył w ekstraklasie 186 bramek i jest to do dziś rekord w polskiej piłce nożnej. Od 1990 roku mieszkał w Niemczech, gdzie zakończył życie (ur. 3.11.1932).
Temat: Minął rok od mojej ostatniej wizyty w Ełku...
Gość portalu: eyemaq napisał(a):

> od mojej pierwszej i ostatniej minelo ponad pol roku. dziadek, ktoremu dalem
> batonik Kinder Bueno pewnie w nich zasmakował i kupuje sobie z renty co dzień.
> a Agnieszka miala bierzmowanie... eh.

W tym wieku do bierzmowania?Ja bylem u bierzmowania jak mialem 14 lat i
bierzmowal mnie w Elku obecny prymas Jozef Glemp, ktory byl wtedy biskupem
ordynariuszem diecezji warminsko-mazurskiej.
Eyemak, przyjedz na wakacje do Elku, to moze spotkasz jakas inna normalna
Agnieszke.

Pozdrawiam
AdamTemat: Ko.ściół Katolicki Sp z o.o. (cz. 2)
Znowu walczy z wrogami kościoła
ograniczających należne przywileje sług bożych :))

Głośna sprawa ks. Romana Kramka "urlopowanego" do za ekscesy na dotychczasowych
placówkach duszpasterskich USA kosztowała Diecezję Warmińską oficjalnie 500 tys.
$. Deportowany po niezwykle skromnej odsiadce z powrotem do Polski przy pomocy
błogosławieństwa hierarchii kościelnej zaczyna swą działalność duszpasterską od
nowa ;))
Temat: Kolejny egzorcysta w archidiecezji
To się u nas przyda - egzorcysta.
Żyjemy w państwie, w którym osoba X może zostać księdzem, potem może
zostać zatrudniona w diecezji warmińskiej, oficjalnym stanowiskiem,
do któego jest zatrudniona ta osoba to "wypędzanie szatana" i co
ciekawsze - osoba ta nie będzie płacić podatków.
Temat: Powolne oczyszczanie Ksiedza Romana Kramarka
Sprawę załatwiał wysłannik Diecezji Warmińskiej. Adwokat oficjalnie kosztowal
ponoć 4.000$. Kaucja miała wynosić 500 tys $. Myslę, że kaucja taka została
zaplacona, dzieki czemu ksiądz jest na wolności. A co do skutecznego działania
adwokata? Może za co łaska? Chociaż to nie w amerykańskim stylu.Temat: Uniwersytet uhonoruje zasłużonego Warmiaka
Nie wiem, czy są, czy też nie są. Parę lat temu znalazły się
fundusze na finansowanie badań naukowych w bodajże w UWM stawiające
sobie za cel wyznaczenie granic między lennem krzuyżackim zcedowanym
na Watykan dla papieza zwanym później Warmią a bezwzględną
własnością zdobyczy zakonu krzyżackiego akceptowaną przez Watykan.

Warto by było, by dawny mój przyjaciel pełniący wcale nie poślednią
funkcję w hierarchii Diecezji Warmińskiej wybrał przynajmniej p
[ośrednią formę między zmową milczenia a faktami.

Poznaj pierwej historię Warmii, a dopiero później pozwól sonbie na
dywagacje.Temat: Jak prawnik PC kościelną ziemią handlował
Ale przecież ten człowiek od samego zarania włączył się od obrony kościelnej
solidarności funkcjonując pod parasolem Diecezji Warmińskiej. Może chciał się w
końcu odegrać za "tradycyjne kościelne Bóg zapłać"?

Osobiście przypuszczam, że tzw. sprawa "Pod Żaglami" jest też jego spuścizną
współpracy ze ściśle określonymi środowiskami. Wystarczy sięgnąć do Gazety
Olsztyńskiej, kiedy to zapewniano, że kościół przejął dawną historyczną
restaurację "Pod Żaglami" w celu prowadzenia działalności charytatywnej
polegającej na dokarmianiu bezdomnych.

Ważna była decyzja administracyjna a reszta przyszła już niezwykle łatwo ;))

Ciekawe, że co "sympatyczniejsi", najlepiej funkcjonują w otoczeniu ludzi
kościoła ;))Temat: Toruń też jest miastem pomorskim
Nie muszę zaglądać do zadnej mapy,owszem moje miasto mialo zwiazki z Warmia w
osobie biskupa Anzelma,ktory to utworzyl w Elblagu diecezję warmińską.Po
krotkim czasie zamienil swoją siedzibę na Frombork.Elblag nigdy nie byl
wlasnoscią biskupow warmińskich,historycznie,od renesansu ,po sekularyzacji
Prus,byl miastem protestanckim,portowym,hanzeatyckim.Prawdziwa Warmia to
dzisiejsze powiaty :braniewski,lidzbarski i olsztyński,a Warmia w pojęciu
geograficznym,to kraina leżąca w zlewisku rzek Łyny iPasleki.Skąd nazwy w
okolicy Elbląga:Janow Pomorski,Pomorska Wieś?Jeżeli Pomorze jest tylko do
Wisly,to co robi u was Kwidzyn,Malbork,Sztum,Krynica Morska,ktora tak naprawdę
istnieje dzieki Elblagowi,alo to już inny temat.Temat: Jak uchronić się przed szpetotą w mieście?
Ciekawe
Raptem Archidiecezja Warmińska zgłasza konkurs na projekt nagrobka Mikołaja
Kopernika. A dotychczas nie interesowało kurię, w jakim to stylu
architektonicznym budowane są kościoły?

Nie ja jestem tutaj od udzielania dyspensy, ale okazjonalnie nadęta wrażliwość
pozbawiona smaku i logiki w co dziennym poczynaniu zakrawa na jasełka dla ubogich.Temat: Biskupi o lustracji: Prawda, nie odwet
Towarzysz uszatek jest pierwszym do prześwietlenia przez Antka policmajstra.
Z nikomu nieznanego biskupa pomocniczego diecezji warmińsko-mazurskiej szybka
kariera i nagle prymas Polski. A jakiś czas temu w Olsztynie znaleziono w
kościele aparaturę podsłuchową. Czy to przypadek?Temat: Kecaw - to o Twoich pobratymcach
serwisy.gazeta.pl/metroon/1,0,1752163.html
www.ekumenizm.pl/content/article/20040629112259556.htm
Na wszelki wypadek, gybyś chciał twierdzić o jakiejś wyjątkowości takich
postaw - przypominam o poniesionych kosztach obrony ks. Romana Kramka przez
diecezję warmińską przed sądem w USA za też wcale nie zgorsze praktyki
nawiedzania świetym duchem, gdzie tylko sama kaucja sądowa kosztowała 500 tys.
$, nie wspominając już o kosztach poniesionych na wynajetych prawników.

PS. Jeżeli chcesz się tematu trzymać wątku, to trzymaj się jego ram i nie
pogrążaj się wprowadzaniem do niego "własnych świetlanych" głupot.Temat: Szlakiem legendy grunwaldzkich
No łobaczcie jek można łączyć tymaty. Ani sia nikt nie spodziewał co bandziem
brukowali takie łobrazecki.
Biskup Warnijki buł w samym centrum Krzyżactwa, jinsze ni mógł postąpić. Dał
swojó chorągiew, ale i tak przeszła w noju rance po bzitwie

Po klęsce Krzyżaków 15 lipca 1410 r. złożył hołd królowi
> polskiemu Władysławowi Jagielle. Posądzony o zdradę przez Henryka Plauena, w
> obawie o własne życie, w październiku 1410 r. opuścił Warmię i wyjechał do
> Rzeszy. Do diecezji warmińskiej powrócił w maju 1414 r., lub w kwietniu 1415
r.
> Zmarł 4 czerwca 1415 r. w Lidzbarku Warmińskim, pochowany w katedrze
> fromborskiej.

A ks. Andrzeja Kopiczko mowam na łobrazecku. Jeka cikawa historyja.Temat: Warmia katolicka
Jak podają kroniki, ludność katolicka diecezji warmińskiej tłumnie i ochoczo
zgłaszała się do pracy, a także składała hojne ofiary pieniężne. Wąwóz pod
Kalwarię wykopano ręcznie. Oblicza się, że w ciągu szesnastu lat budowy w
pracach uczestniczyło ok. 70 tys. ludzi. Troszczono się, aby wiernie naśladować
długość i nachylenie Drogi Krzyżowej z Jerozolimy, po której w Wielki Piątek
szedł na Golgotę Chrystus
Oprócz 14 stacji Drogi Krzyżowej umieszczono tu także grotę Matki Bożej z
Luordes ze źródłem oraz kaplicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu.
Te wiadomości pochodzą ze strony
www.glotowo.szatko.maniak.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
tam też można znaleźć zdjęcia Glotowa w galerii zdjęć.
Od siebie dodam jeszcze, że między kościołem a drogą znajduje się też
niewielki, bardzo stary cmentarzyk wiejski, ze starymi nagrobkami. Warto
podejść i odczytać imiona i nazwiska kedajszych Warmnjaków.
Temat: Adresy naszych fajnych stron
> Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Warmia to zawsze były Prusy Zachodnie
> (Westpreussen) albo Prusy Królewskie. Ta druga nazwa obowiązywała w okresie
> polskiego panowania w tych stronach, XVI wieku aż po drugi rozbiór.
> Mieszkańcy tych stron zwani byli bez żadnych negatywnych konotacji
> Prusakami, etniczni Polacy stanowili tu napływową mniejszość.

Ponieważ tłumaczenie w tekstach niemieckich naszego "Pomorze Gdańskie"
przez "Westpreussen" z róznych względów jest obecnie niemożliwe, ja osobiście
lansuję nazwę "Pommerellen" która była używana przez Niemców i nie powoduje
niejasności. Z tym że Pommerellen jest chyba tylko na zachód od Wisły, i już
Malbork się tam nie mieści...

A co do Mazur i Warmii: Mazury to teren wzdłuż granicy z Mazowszem, a zatem z
grubsza obecne powiaty Działdowo, Nidzica, Szczytno, Pisz, Ełk i dalej na
północ Mrągowo, Giżycko, Kętrzyn (zdaje się że i Wegorzewo, i chyba jeszcze
jakiś fragment pozostał po stronie rosyjskiej). Pierwotnie zresztą "Mazur"
oznaczało Mazowszanina (Mickiewicz: Mieszkał Mazur koło Zgierza).

Warmia, (stprus. Wormayn, niem. Ermland) to przede wszystkim okolice Olsztyna,
Lidzbarka Warm., i ciągnie się w strone Zalewu Wiślanego - nie jestem pewien
czy Frombork należy do Warmii w sensie historycznym, ale na pewno należał do
diecezji warmińskiej (vide: Kopernik). Wbrew temu co napisal Zopp wydaje mi się
że jednak, pomiędzy Olsztynem a Nidzicą i Szczytnem, Warmia i Mazury graniczą
ze sobą.
Temat: modlitwa za Ojca Swietego
To co zacytowałam, znajduje się w Mszale Niedzielnym, wydanym przez Wydawnictwo
Kurii Biskupiej Diecezji Warmińskiej w Olsztynie (w 1958 R.). Jest to mszał z
nihil obstat. z 10 kwietnia 1958 r. podpisany pzrez ks. dra Jerzego Wirszyłło,
cenzora a imprimatur z dn. 18 kwietnia 1958 r. podpisali ks.bp. olsztyński
Tomasz Wilczyński oraz ks. Franciszek Bryx, kanclerz kurii.
W rozdziale NIEZMIENNE CZĘŚCI MSZY ŚWIĘTEJ (ORDO MISSAE)(str. 292 - 338)
z części - "Kanon mszy świetej" zacytowałam fragment [17} - "Ostatnia
modlitwa i błogosławieństwo" pn. "Ostatnia Ewangelia" - trzeci akapit od góry.
W mszale jest adnotacja przy tym fragmencie - zawsze początek Ewangelii św.
Jana, wyjąwszy trzecią mszę na święto Bożego Narodzenia i niedzielę Palmową"
Temat: TVP3 Olsztyn jest do kitu
Alfik może już wystarczy tych historycznych argumentów? Granie na sentymentach
elblążan i to przez "gdańskiego agenta" z Nowego Dworu to wygląda żałośnie.
Przypominam że leżycie w diecezji Warmińskiej od dawna a i położenia na
Żuławach też jest dyskusyjne... Mimo to nie prosiliśmy się o Elbląg NIGDY. I
bylibyśmy przeszczęśliwi gdyby Gdańsk zechciał Was przyjąć...Temat: jak zostać ateistą ??
Bajeczkami typu "NIERDZIELA DLA PATAFIAN" wypełniasz sobie coś więcej niż d...

Ksiądz Roman Kramek mimo wyasygnowania 0,5 mln $$ przez Diecezję Warmińską
aktualnie siedzi w więzieniu w Texasie. I niestety nie jest to informacja z NIE.
Tak na dobrą sprawę, to mogli by z tego zrobić zupełnie niezły artykuł.Temat: Kościół jednak boi się prawdy!!!
Kościół jednak boi się prawdy!!!
"Kościół nie boi się prawdy, nawet jeżeli jest to prawda trudna,
zawstydzająca, a dochodzenie do niej czasem jest bardzo bolesne" - napisali
polscy biskupi w specjalnym słowie do wiernych po nadzwyczajnym spotkaniu
poświęconym lustracji w Kościele. List będzie odczytany we wszystkich
parafiach Kościoła w Polsce w niedzielę 14 stycznia 2007 r.

Do tej prawdy postanowiła się dobrać również i Archidiecezja Warmińska
kontynuując swoją próbę zakulisowego rachunku sumienia ze swej postawy w
okresie totalitaryzmu. Według przekazanych dzisiaj w TV3 oświadczeń hierarchów
będzie to jednak typowo "kościelna prawda" przeznaczona tylko i wyłącznie dla
uszu naczelnych funkcjonariuszy kościelnych. Po raz kolejny okazje się, że
wspólnota kościelna to tylko wspólnota biskupów, która dla reszty otoczenia
stanowić może co najwyżej tajemnicę wiary.

Osobiście z chęcią usłyszał bym rzetelną prawdę a nie jej kościelną
metamorfozę w sprawie:
- IPN BU 001043/2795 ZIEMBA WOJCIECH MSW MIKROFILMY jedynki MKF,
- IPN BU 00191/316 ZIEMBA WOJCIECH MSW jedynki akta,

czy też wyjaśnienia, co się stało z 7 mln. zł zdeponowanych 13 grudnia 1981 r.
przez Solidarność na ręce jednego z hierarchów kościelnych.

Stwierdzenie tego typu, że wyniki badań powołanej komisji historycznej zostaną
zachowane tylko do wiadomości wewnętrznej Kościoła jest najzwyklejszą farsą i
kpiną z wiernych, którzy jako członkowie Kościoła mają pełne prawo do prawdy
bez względu na to, czy to się urzędnikom kościelnym podoba, czy też nie.
Temat: religia czy etyka - ku przestrodze
No, tylko ze mnie w tamtym watku, co za dlugi jest, chodzilo o pewne
dwojmyslenie - zalezy ktora kuria sie nad etyka w szkole pochylila. Ze z jednej
strony katechetka uczaca etyki jest poczytywana za bedaca przychylna tym, co to
"na zlosc klechom", a z drugiej - ksiezy sie do nauczania etyki w sposob
systematyczny, z blogoslawienstwem ordynariusza, przygotowuje ;-))).

I teraz - czy katecheta, dla ulatwienia, kaplan diecezji warminskiej, nauczajacy
etyki, naucza wbrew swoim przekonaniom? No bo musi mowic, ze etyka
chrzescijanska jest tylko jednym z wyborow, a nie, ze jest wyborem najlepszym ;-)))?
Jesli takowy moze, to wlasciwie moglaby byc i niewierzaca katechetka...
Temat: Nowy dyrektor szkoły ukraińskiej zrezygnował
Nowy dyrektor szkoły ukraińskiej zrezygnował
Gdzie Jemioła siedział to my dobrze pamiętamy. Na uroczystym pożegnaniu ze
stołkiem dyrektora, w czerwcu tego roku nasz ukochany poseł Jemioła znany
także jako MS siedział na wielkim fotelu przyniesionym z górowskiego kościoła
rzymsko-katolickiego. Tak, tak na tym samym fotelu, na którym zasiadają biskupi
diecezji warmińskiej w czasie wizytacji parafii. Siedział. To mało powiedziane,
że siedział. On siedząc jeszcze coś bełkotał, a czasami na ten fotel jeszcze
puszczał wiatry! Jakie? Jak to jakie! Po grochówce, którą jadał kiedyś w
stołówce partyjnej. Teraz to nasz Jemioła już takich wiatrów nie puszcza. Od
niego już wieją inne –demokratyczne wiatry. One nie cuchną , bo to po kiełbasie
wyborczej, którą obiecał wyborcom, a teraz sam zjada. Patrzcie ile to różnych
wiatrów może puszczać jeden komuszy zadek. Taki niby niewielki, a tyle smrodu.Temat: Tłum VIP-ów u Głódzia. Nowa siedziba arcybiskupa
Tłum VIP-ów u Głódzia. Nowa siedziba arcybiskupa
W diecezji warmińsko mazurskiej są takie parafie, gdzie księża mieszkają w starych zrujnowanych plebaniach, bo nie stać ich na remonty. Parafie są biedne i tyle. Jednak nie wszyscy kapłani Chrystusa są równi. Biskupi mieszkają w pałacach. Jest dokładnie jak za czasów Heroda. Wstydź się cały Episkopacie! Tylko, żeby się wstydzić, to najpierw trzeba wiedzieć czym jest wstyd.Temat: Biskup Mazur
Biskup Mazur
Nowym ordynariuszem diecezji ełckiej będzie biskup Jerzy Mazur, dawny biskup
diecezji św. Józefa w Irkucku - poinformowało Biuro Prasowe Konferencji
Episkopatu Polski.

Diecezja ełcka przez trzy miesiące, po śmierci 63-letniego ordynariusza
Edwarda Samsela, pozostawała bez biskupa.

Biskup Mazur od marca 1998 r. do kwietnia 2002 r. pracował na Syberii,
najpierw jako biskup pomocniczy administratora apostolskiego, a następnie
jako ordynariusz największej terytorialnie na świecie diecezji św. Józefa w
Irkucku. Został wydalony z Rosji 19 kwietnia ubiegłego roku, gdy władze
graniczne odmówiły mu prawa ponownego wjazdu, mimo ważnego paszportu i wizy
do 2003 roku.

Bp Mazur urodził się 6 sierpnia 1953 roku w Hawłowicach koło Jarosławia. W
1972 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Werbistów w Pieniężnie (woj.
warmińsko-mazurskie). Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. z rąk biskupa
Ignacego Tokarczuka. Nominację na biskupa pomocniczego administratora
apostolskiego azjatyckiej części Rosji otrzymał w marcu 1998 r., a sakrę
biskupią w maju z rąk arcybiskupa Johna Bukovsky'ego.

Biskup jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Tyle notatka z Onetu. Patrząc - po nazwisku - trudno o lepszą kandydaturę na
biskupstwo w Ełku. Syberyjskie doświadczenia mogą też być nie od rzeczy na
polskiej syberii ;)Temat: adresy pomocowe i domy samotnych matek
warmińsko-mazurskie
Dom Samotnej Matki
Jagiełły 5
Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Dom Pomocy Społecznej Diecezji Elbląskiej dla Samotnych Matek
Bema 79
82-300 Elbląg
Gmina: Elbląg
Powiat: Elbląg
Województwo: warmińsko-mazurskie
Kraj: Polska
Telefon: (0-55) 233 80 79
Dom Pomocy Społecznej
Młodkowiskiego 19
11-700 Mrągowo
Gmina: Mrągowo
Powiat: mrągowski
Województwo: warmińsko-mazurskie
Kraj: Polska
Telefon: (0-89) 741 26 06
Temat: Woju Emninencjo Bziskupie Anzelmie Lelozjuszu
Anzelm (zm. 1278 w Elblągu), biskup warmiński.
Należał do zakonu krzyżackiego (jako jedyny z biskupów Warmii). Był
pierwszym urzędującym biskupem warmińskim (desygnowany wcześniej Henryk von
Strittberg diecezji nie objął), został konsekrowany 28 sierpnia 1250. Przypadła
mu tym samym rola organizatora diecezji - wytyczył jej granice, a także granice
posiadłości biskupich, zainicjował budowę katedry i rezydencji w Braniewie. W
1260 założył kapitułę katedralną, powoływał do życia pierwsze parafie nowej
diecezji.
Uczestniczył w działaności misyjnej. Prowadzona przez niego działalność
uniezależniła diecezję od wpływów krzyżackich.
Papież Urban IV mianował go w 1262 legatem na Czechy, Morawy oraz metropolie
ryską, gnieźnieńską i salzburską; z racji obowiązków legata wiele podróżował.
Ostatnie lata życia spędził w Elblągu, gdzie schronił się przed atakami Prusów;
w Elblągu zmarł i został pochowany.
www.zgapa.pl/zgapedia/Anzelm_(biskup_warmi%C5%84ski).htmlTemat: Strachocina - wieś rodzinna patrona Polski
Strachocina - wieś rodzinna patrona Polski
Tak, tak, zaglądają tu różni tacy, z Elblągów, Wąbrzeźn i Parczewów, a nie
wiedzą, nie wiedzieć czemu, że św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591
r. w Strachocinie koło Sanoka. A św. Andrzej Bobola to nie byle kto, tylko
główny patron diecezji drohiczyńskiej i drugorzędny archidiecezji wileńskiej,
diecezji łomżyńskiej, płockiej i warmińskiej. Jest też patronem Warszawy, a
ostatnio został

d r u g o r z ę d n y m - p a t r o n e m - P o l s k i ! ! !

Tutaj można pooglądać patrona:
andrzej.kai.pl/ekai/ludzie/?MID=2013

...a tutaj jego rodzinne strony:
www.wsm.gdynia.pl/~testep/andreas/strachocina.html
Temat: Co sia kedajś w maju wydarzuło...
992 - Zmarł książę Mieszko I, pierwszy władca Polski.

1612 - W Warszawie urodził się Jan Albert (Olbracht) Waza, najmłodszy biskup warmiński (1621 – 1632), potem krakowski, kardynał, syn króla Polski Zygmunta III Wazy. Jako 9-latek wyznaczony przez ojca na biskupstwo warmińskie po śmierci Szymona Rudnickiego, otrzymał zgodę papieską 21 października 1621. Królewicz nigdy nie przebywał w diecezji, rządy sprawował w jego imieniu biskup pomocniczy Michał Działyński z archidiakonem warszawskim Jakubem Wierzbiętą Borzuchowskim i kanonikiem warmińskim Pawłem Piaseckim (zm. 29.12.1634 w Padwie).

1776 - Zmarł Jan Kłosowski, kanonik warmiński, sekretarz królewski.

1890 - W Gietrzwałdzie urodził się Julian Samulowski, działacz plebiscytowy na Warmii i powstaniec śląski, syn Andrzeja.

1940 - Zmarł Bernard Żbik, folklorysta, poeta, działacz ruchu polskiego na Warmii, współpracownik „Gazety Olsztyńskiej”.

1952 - W Olsztynie zarejestrowano pierwszą taksówkę.

1997 - W Polsce odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP. Za przyjęciem uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 ustawy zasadniczej głosowało 52,71 procent uczestników referendum, przeciwko – 45,89 procent.

2006 - Rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski.
Temat: Warmińskie miasta
Frombork
Następny w kolejce czeka Frombrok - arcyważne miasto w historii Warmii, o czym
musi po dziś dzień pamietać każdy biskup warmiński:

miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,3547794.html
Ingres biskupa we Fromborku
Aw, 13-08-2006
We wtorek przed południem (15 sierpnia) biskup Wojciech Ziemba, nowy
metropolita warmiński, będzie miał ingres w katedrze we Fromborku. Ingres,
czyli oficjalne objęcie władzy nad lokalnym kościołem, odbyło się 11 czerwca w
Bazylice św. Jakuba w Olsztynie. Dlaczego następny ingres? - Tamtejsza katedra
od średniowiecza była najważniejszym kościołem na Warmii - mówi ks. bp Jacek
Jezierski. - Po wojnie Olsztyn stał się centrum administracyjnym regionu, tu
też ulokowały się władze kościelne i wzrosła ranga olsztyńskiej katedry. Ale to
nie znaczy, że ranga katedry fromborskiej stała się mniejsza - tłumaczy biskup
pomocniczy.

Ingresy w dwóch katedrach odbywają się też w innych diecezjach, m.in.
kołobrzesko-koszalińskiej. Wtorkowe uroczystości we Fromborku rozpoczną się o
godz. 11, spodziewany jest biskup z Litwy, zaproszeni są wszyscy księża z
diecezji.
Temat: Administracja koscielna na Warmii
Katedra, czy archikatedra to jest w sumie bez różnicy, przedrostkiem archi
określa się główny kościół w diecezji (w tym wypadku Archidiecezji
Warmińskiej), do której należa Diecezja Elbląska i Ełcka.
Status kościóła elbląskiego, gdy już będzie Bazyliką Mniejsza będzie większy
od statusu Katedry.
I ten wasz kościółek to jakiś malutki taki.
Temat: Lista biskupów popierających radio Maryja
Lista biskupów popierających radio Maryja
Kard Henryk Gulbinowicz (arch diec wrocławska)
abp Józef Michalik viceprzewodniczący Episkopatu Polski
abp Edmind Piszcz (archdiec Warminśko-maz)
abp Wojciech Zieba (archdiec Białostocka)
abp Stanisław Nowak (arch Częstochowska)
abp Marian Gołębiewski (Kołobrzeska)-chyba abp senior
bp Stanisław Stefanek (diec łomżyńksa)
bp Stanisław Napierała (diec kaliska)
bp Stanisław wielgus (diec płocka)
bp Stanisław janiak i bp pomocniczy E.Dajczak(diec Lubuska)
bp Kazimierz Ryczan (diec kielecka)
bp E. Samsel (diec ełcka)
bp Andrzej Suski (diec toruńksa)
bp Śrutwa (imienia nie pamiętam, diec zamojska)
bp A. Śmigielski ( diecsosnowiecka)
abp Kazimierz Romaniuk (nie pamietam jaką diecezją on kieruje)
biskupi pmocniczy : Edward Frankowski, Adam Lepa, Tadeusz Werno, Grzegorz
Balcerek,
bp polowy Sławoj Leszek Głódź
arcy i biskupi seniorzy Kazimierz Majdański Ignacy Tokarczuk Stanisław
Szymecki, Bronisław Pylak Albin Małysiak
ponadto ordynariusze katolickich diecezji w Rosji kierowanych przez Polaków
(bp Mazur)..i wieleu wielu innych których nazwiska sobie teraz nie moge
przypomnieć....jedno jest pewne ze nie jest prawdą jakoby RM działało wbrew
woli episkopatu...frakcja katolewicy w polskim episkopacie stanowi mniejszość
jest tylko nagłaśniana przez media..bp Pieronek przykładowo nie pełni dziś
żadnej odpowiedzialnej funkcji w EP..nie jest nawet ordynariuszem a tylko
biskupem pmocniczym..Temat: Strachocina - wieś rodzinna patrona Polski
kilroy_was_here napisał(a):

> Tak, tak, zaglądają tu różni tacy, z Elblągów, Wąbrzeźn i Parczewów, a nie
> wiedzą, nie wiedzieć czemu, że św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada
1591
>
> r. w Strachocinie koło Sanoka. A św. Andrzej Bobola to nie byle kto, tylko
> główny patron diecezji drohiczyńskiej i drugorzędny archidiecezji wileńskiej,
> diecezji łomżyńskiej, płockiej i warmińskiej. Jest też patronem Warszawy, a
> ostatnio został
>
> d r u g o r z ę d n y m - p a t r o n e m - P o l s k i ! ! !
>
>
> Tutaj można pooglądać patrona:
> <a href="andrzej.kai.pl/ekai/ludzie/?
MID=2013"target="_blank">andrzej.ka
> i.pl/ekai/ludzie/?MID=2013</a>
>
> ...a tutaj jego rodzinne strony:
> <a
href="www.wsm.gdynia.pl/~testep/andreas/strachocina.html"target="_bla
> nk">www.wsm.gdynia.pl/~testep/andreas/strachocina.html</a>
>
Nie tylko z Wąbrzeźn i Parczewów - ale i z Japonii. Są tam siostry zakonne,
które wyjechały na misje z Japonii i założyły swój dom zakonny w Strachocinie.
A co do pielgrzymek, to rzeczywiście ruch w Strachocinie nieco większy niż na
forum Sanok...Temat: Katecheci donoszą parafiom, kto nie chodzi na r...
Mierzeja Wiślana nie leży w Arch. Gdańskiej!
Mierzeja Wiślana nie leży w Arch. Gdańskiej! To jest terytorium Diecezji
Elbląskiej!Na Mierzei Wiślanej są 3 parafie: Kąty Rybackie, Krynica Morska i
Krynica Morska - Piaski. Wszystkie należą do Diecezji Elbląskiej, a ta jest
częścią Metropolii Warmińskiej. Proboszcz z parafii na Mierzei Wiślanej ma
tyle samo wspólnego z biskupem w Gdańsku, co z biskupem w Warszawie, czy Krakowie.
Czyli kolejna manipulacja GW!!!Temat: Quo vadis kościele warmiński?
Quo vadis kościele warmiński?
Czas najwyższy żeby nasza Archidiecezja ruszyła z porządnym programem
duszpaterskim. Jak narazie jest pustka. Porównując z innymi (młodszymi)
diecezjami stoimy na szarym końcu. Najwyższy czas także, aby zacząć doceniać
w Kościele rolę osób świeckich (często świetnie wykształconych specjalistów).Temat: Administracja koscielna na Warmii
arystokrata_el napisał:

> Katedra, czy archikatedra to jest w sumie bez różnicy, przedrostkiem archi
> określa się główny kościół w diecezji (w tym wypadku Archidiecezji
> Warmińskiej), do której należa Diecezja Elbląska i Ełcka.

Jak bez roznicy skoro sam piszesz ze jest to kosciol glowny?

> Status kościóła elbląskiego, gdy już będzie Bazyliką Mniejsza będzie większy
> od statusu Katedry.

Wieksza to on moze ma i wieze ale tylko to, wiec nie bajeruj Ani:)

> I ten wasz kościółek to jakiś malutki taki.

Daruj sobie to pogardliwe kosciolek. Napisalem ci ze to archikatedra, ktorej
podlega takze Elblag.
To kwestia proporcji. nie ma to jak zobaczyc na zywo.
oto lepsze foto:
www.moje-fotografie.olsztyn.pl/index.php?idd=1&ido=10&idz=244
www.moje-fotografie.olsztyn.pl/index.php?idd=1&ido=10&idz=275
A jak szukasz wysokiej wiezy to masz nawet wyzsza od waszej:
www.moje-fotografie.olsztyn.pl/index.php?idd=2&ido=12&idz=323
Temat: Co sia kedajś we marcu zdarzuło
1865 - W Botowie koło Szczytna urodził się Gustaw Leyding senior, rolnik, działacz mazurskiego ruchu ludowego.

1876 - W Rynie koło Giżycka zmarł Jan Fryderyk Anders, ksiądz ewangelicki, autor podręczników do nauki jęz. polskiego, przeciwnik akcji germanizacyjnej na Mazurach.

1877 - W Klonie koło Szczytna urodził się Jan Lippert, mazurski działacz społeczny i narodowy.

1916 - W Olsztynie zmarł Edward Herrmann, biskup sufragan warmiński od 1901 r., działacz polityczny, poseł do sejmu pruskiego. Opowiadał się za prawem Polaków do używania języka ojczystego w katechizacji i liturgii. Jako biskup pomocniczy dbał o dobre stosunki z duchowieństwem polskim na terenie diecezji. Jego rodzina ze strony matki (z domu Guski) była pochodzenia polskiego (ur. 1.12.1836).

1934 - Urodził się Jacek Kuroń, polityk, historyk, publicysta, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników KOR, uczestnik obrad „okrągłego stołu”, twórca fundacji SOS (zm. 17.06.2004)

1940 - Zmarł Władysław Pieniężny, redaktor, działacz społeczno-oświatowy i narodowy na Warmii, brat Seweryna-seniora (ur. 1880).

2007 - Adam Małysz wygrał w słoweńskiej Planicy konkurs Puchar Świata w skokach narciarskich i zdobył po raz czwarty Kryształową Kulę, wyrównując w ten sposób rekord fińskiego skoczka Matii Nykaenena.
Temat: Euro nie śmierdzi
Euro nie śmierdzi
Unijna kasa działa jak magnes. Oprócz rolników, różnej maści biznesmenów i
samorządów z unijnej kasy chcą ździebko uszczknąć także sutannowi, o czym
pisaliśmy niedawno na łamach „FiM” (6/2005). Oto nowe fakty: archidiecezja
poznańska wystąpiła o unijne pieniądze w imieniu 58 parafii. Jak stwierdził
rzecznik kurii Maciej Szczepaniak, pieniądze mają być przeznaczone m.in. na
instalacje antywłamaniowe i przeciwpożarowe.
O unijne dotacje upominają się też same parafie, np. proboszcz Józef Dorociak
z miejscowości Piaski koło Gostynia chce 150 tys. zł na remont XVIII-
wiecznego kościoła. Podobne argumenty mają gospodarze kościoła farnego w
Poznaniu (poszła tam już kupa publicznego szmalu!) i franciszkanie na Wzgórzu
Przemysława. Trudno znaleźć wielkopolską parafię, która nie wyglądałaby
unijnego grosza niczym kania deszczu.
Także w woj. mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim szykuje się parafialny skok
na unijną kasę. I pomyśleć, że jeszcze niedawno dla wielu sutannowych,
łącznie z hierarchami Krk, Unia Europejska jawiła się jako diabelskie
nasienie.Temat: Internauci pytają: Warmia? A gdzie to jest
do gram
Przed powstaniem Księstwa Warmińskiego,które nie pokrywalo się z
granicami diecezji-była ona o wiele większa,ale było jej
częścią,mieszkali tutaj Warmowie,to takie plemię pruskie,tepione
pózniej przez panów w białych płaszczach z czarnymi krzyżami.Tak
więc nazwa"Warmia"nie wywodzi się od póżniejszych polskich
osiedleńców,zwanych Warmiakami,tylko od ludzi,którzy mieszkali tam
dużo wcześniej:)Temat: Administracja koscielna na Warmii
Sliczne zdjęcia, super strona
"dziewczynka" jest zadowolona

ładny ten kościół -Najświętszego Serca Jezusowego.
Już nie oceniaj mnie w ten sposóż, że nie rejestruję różnicy między
Archikatedrą a Katedrą...tylko dalej nie wiem, co oznacza Bazylika mniejsza, z
niejasnych (dla mnie są one niejasne) odpowiedzi Arystokraty wnioskuję, że
Bazylika Mniejsza jest "wyżej" w hierarchii kościelnej niż Archikatedra, czy to
możliwe??? wydaje mi się ze status, czy coś jest wyżej czy niżej zależy też od
zawartości, a to jednak nadal w Olsztynie będzie to skupisko władz diecezji
mazurskiej (czy warmińskiej)
Co to jest Bazylika mniejsza i dlaczego jest ona według Ciebie Arystokrato
ważniejsza od Archikatedry????Temat: Dla Caritas – 470 tysięcy
Dla Caritas – 470 tysięcy
Wojewoda warmińsko-mazurski przyznał 470 tys. zł na prowadzenie w tym roku
Środowiskowego Domu Samopomocy w Działdowie. Pieniądze zostaną przekazane
działdowskiemu Caritas.

prowadzenie jest zadaniem zleconym, finansowanym z dotacji celowej z zakresu
administracji rządowej. Od 2000 roku zadanie to realizuje tutejszy Caritas.
Wówczas najpierw zawarli porozumienie wojewoda ze starostą, potem – władze
powiatu z Caritas Diecezji Toruńskiej. /z wm.pl/Temat: Warnijskie kalendarium historyczne
20 kwietnia c.d.

1995- Urny z prochami Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra przeniesiono do
paryskiego Panteonu. Polka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, jest pierwszą
kobietą pochowaną w Panteonie w uznaniu jej zasług. Spoczywają tam szczątki
kilkudziesięciu najwybitniejszych francuskich pisarzy, filozofów, polityków i
wojskowych.

1996- Figura Matki Bożej Fatimskiej nawiedziła diecezję elbląską. W Elblągu
statua przebywała od 20 do 26 kwietnia, wówczas też odbyło się szereg
uroczystości i czuwań oraz procesje.

1997- Zmarł ks. Emil Rzeszutek, prepozyt Kapituły Dobromiejskiej, były rektor
Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”.

1999- Masakra w Columbine High School, liceum w pobliżu miast Littleton i Denver
w stanie Kolorado w USA. Dwaj uczniowie zastrzelili dwunastu rówieśników i
jednego nauczyciela, ranili 24 inne osoby, po czym popełnili samobójstwo.
Strzelanina w Columbine odbiła się szerokim echem na całym świecie, a w USA
wywołała poważne dyskusje na temat dostępu do broni, subkultur młodzieżowych i
brutalnych gier komputerowych.Temat: Gdzie przenieśli proboszcza z Dywit ?
Jedynie dziennikarze są w stanie ustalić, bo cały aparat informacji i wywiadu
jest w takich wypadkach zupełnie bezsilny, jak to było w wypadku ks. prałata
Michała Moskwy.

Przykłady:
- Sprawę polskiego księdza aresztowanego w USA zbada na miejscu specjalny
delegat arcybiskupa warmińskiego. Ks. Marek Paszkowski, wiceoficjał
Metropolitalnego Sądu Archidiecezji, wyjechał do Stanów 12 stycznia. Oskarżony o
gwałt na 17-latce ks. Roman K., duchowny tej diecezji, w chwili aresztowania (24
grudnia) przebywał na kilkumiesięcznym urlopie w USA.
- Metropolita przemyski abp Józef Michalik urlopował proboszcza z Tylawy,
przeciwko któremu od czerwca 2001 toczy się śledztwo w związku z oskarżeniem o
molestowanie dzieci. Opublikowany komunikat Kurii informuje, że przyczyną urlopu
jest zmęczenie księdza „prowadzoną przeciw niemu kampanią”. Ks. Michał M.
zachował tytuł proboszcza oraz prawo pobytu na tylawskiej plebanii.
Temat: Budujemy kopiec Herkusa Montego !
Dzieki Lokis, dzięki, pomalutku wdrozymy się w temat.

Pierwsza faza powstania: 1260-1265

Do powstania przyłączyły się niemal wszystkie plemiona pruskie oprócz Pomezanii
i ziemi chełmińskiej.
Każde plemię obrało sobie własnego wodza. Sambom dowodził Glande, Natangom:
Monte, Bartom: Dziwan, Warmom: Glape, Pogezanom: Autume, Jaćwięgom: Skumond.
Prusowie opanowali otwarte przestrzenie oraz zdobyli kilka grodów: Bartoszyce,
Reszel, Heilsberg (Lidzbark), Braunsberg (Braniewo). Biskupi sambijski i
warmiński zmuszeni zostali do opuszczenia swych diecezji. Ostatnimi bastionami
Zakonu pozostały warownie położone nad rzekami i Zalewem Kurońskim: Welawa,
Królewiec, Bałga i Elbląg. Krzyżakom pośpieszyli na pomoc krzyżowcy z Niemiec,
m.in. Wilhelm, hr. Jülichu, Engelbert, hr. Mark
Wsparcia powstańcom udzielił król Litwy (Aukszoty) Mendog, Żmudzini oraz
Aleksander Newski.
W 1263 r. Monte uderzył na ziemię chełmińską, pokonał mistrza krajowego Prus,
Helmericha, pod Lubawą. Skumand podszedł aż pod mury Torunia, musiał jednak
ustąpić. Zniszczono jednak zamek w Kwidzynie.
W 1264 Krzyżacy pacyfikują Sambię, wznoszą nowy gród na granicy z Natangią, w
Tapiawie.

pl.wikipedia.org/wiki/II_powstanie_pruskie
Czyli powstanie upadło, a Krzyżacy wznieśli następny gród.
Temat: Czy Elbląg powinien zostać w Warmińsko-Mazurskiem?
XYZ trochę faktów... miasto ELbląg po wojnie należało do DIecezji
Warmińskiej... Teraz należy do Metropolitarnej ze stolicą w Olsztynie
WSZYCHO... Biskupem Metropolitą dla Was jest biskup Zięba... tak samo jak dla
diecezji Ełckiej. Czy teraz rozumiesz już?Temat: Czy Elbląg powinien zostać w Warmińsko-Mazurskiem?
Jak to się nazywała diecezja warmińsko-mazurska, to możesz ze mnie od razu
świętego zrobić...
Temat: Czy Elbląg powinien zostać w Warmińsko-Mazurskiem?
Michal,juz ktoś Ci przypomnial,ze diecezji warmińsko-mazurskiej nigdy nie bylo
i nie ma.Nasza,elblaska pokrywa się w duzej częsci z historyczną pomezańską.Temat: EMERYTURY DLA KSIĘŻY KATECHETÓW
To może uzasadniać przesłanki opłacalności poręczeń dla wybranych przez
kierownictwo diecezji warminśko-mazurskiej? Każda przysługa ma swoją cenę w tym
zmaterializowanym świecie.Temat: Prymas Glemp na kolejnym plenum KC PZPR...
Witam serdecznie:)
Po Twoim poście łatwiej zrozumieć decyzję Jana Pawła II. Nie wiedziałem, że
kardynał Glemp był sekretarzem Prymasa Wyszyńskiego. Ja Glempa kojarzę od
czasu, gdy był biskupem w Diecezji Warmińskiej ( podobno dobrym i sprawnie
działającym ).
Temat: TVP3 Olsztyn jest do kitu
Rem,obudz sie,w Elblagu biskupstwo jest juz ponad 10 lat,a ty dalej
twierdzisz,ze jestesmy w diecezji warminskiej,ty kolku nieociosany.Jak tak
znasz Elblag,to moje szczere gratulacje.Temat: Najwyższy kościół oświetlony na próbę
posejdon - historycznie, katedra jest sredniowieczna i nalezala do diecezji
warminskiej od chwili powstania , a "najwiekszy" kosciol, choc ładny to tylko
neogotyk i to budowany chyba dla protestantow...Temat: Prymas Glemp na kolejnym plenum KC PZPR...
biskupem został później,...
... i rzeczywiście chyba był w diecezji warmińsko-mazurskiej. Wyszyński bardzo
za nim obstawał.Temat: Błogosławiony biskup z Olsztyna?
Olsztyn leży na tereniem diecezji warmińskiej, której Keller był biskupem.
Temat: Partyjny dealer trawki
Szatan pilnuje w SLD dyscypliny partyjnej!
W katolickim kraju! Ojcze Dyrektorze! Do boju! Co robi
egzorcysta diecezji warmińsko-mazurskiej? Opierdala się?
Przepędzić czerwonego diabła!Temat: CALA PRAWDA O KSIEDZU KRAMKU W USA
Gość: Przemyslak 18-01-2003 03:35

Dzisiaj 6 PM zostal wyposzczony za kaucja ksiadz Roman Kramarka.

Podkreślenia wymaga fakt, że kaucja w żądanej wysokości została zapłacona. A
więc wysłannik Diecezji Warmińskiej okazał się bardzo skuteczny w działaniu.Temat: Czy Elbląg powinien zostać w Warmińsko-Mazurskiem?
Była jest i będzie... :) Do lat 90' Elbląg leżał w tej diecezji... a teraz leży
na terenie archidiecezji Warmińsko- Mazurskiej :) :) :)Temat: Administracja koscielna na Warmii
Zastanawiam się czy do Elbląga wtedy nie należy przenieść siedzby matropolii
Warmińskiej, albo ewentualnie stworzyć małą Metropolię Elbląską, ktora
obejmowala by Braniewo, Frombork, Ostródę oraz teren obecnej diecezji
elbląskiej.Temat: Jubileusz rodowitego bydgoszczanina abp Piszcza
Jubileusz rodowitego bydgoszczanina abp Piszcza
SWOJ JUBILEUSZ OBCHODZIŁ BYDGOSZCZANIN ABP PISZCZ
STO LAT!!!
Nadal kieruję archidiecezją warmińską - oświadczył wczoraj arcybiskup Edmund
Piszcz, który w olsztyńskiej katedrze, od wczoraj bazylice mniejszej,
uroczyście obchodził swój jubileusz

Mszy świętej, na której świętowano 75. urodziny i imieniny arcybiskupa
przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Nuncjusz
przyznał, że składając życzenia, "w imieniu swoim i Watykanu życzył księdzu
arcybiskupowi błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze".

Święto pasterza diecezji to co roku jedna z największych uroczystości w
mieście. Przyjechali wierni i kapłani z całej metropolii warmińskiej. Na mszę
i wydawany później obiad przyszło wielu olsztyńskich notabli. Z życzeniami
przyjechał też ks. prałat Henryk Jankowski z Gdańska. - Był tylko przez
chwilę, tuż po godz. 11, złożył mi życzenia i wyjechał - przyznał
arcybiskup. - Dlaczego nie został na mszy ani na obiedzie? Nie wiem. Ja gości
nie pytam, ani kiedy przyjeżdżają, ani kiedy odjeżdżają.

Zgodnie z prawem kanonicznym biskup, który kończy 75 lat, jest zobowiązany
złożyć papieżowi rezygnację ze stanowiska. Jak informowaliśmy wczoraj, abp
Piszcz wysłał już do Watykanu list w tej sprawie. - Odpowiedzi jeszcze nie
dostałem - przyznał arcybiskup. - Ale w takiej sprawie brak odpowiedzi też
jest odpowiedzią. Nadal kieruję archidiecezją warmińską.

Podczas uroczystości nuncjusz apostolski odczytał także dekret, na mocy
którego olsztyńska katedra została podniesiona do rangi bazyliki mniejszej
(więcej na str. 2).
serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2395389.htmlTemat: Przekaż 1% swojego podatku
Przekaż 1% swojego podatku
Zobacz, na jakie organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu
działdowskiego możesz przekazać 1% swojego podatku

Organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu działdowskiego, na które
można przekazać 1% swojego podatku:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, nr KRS 0000045577

Koło PSOUU w Działdowie, w nazwie organizacji po- żytku publicznego wpisz:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Działdowie, nr KRS 0000260155

Działdowskie Centrum CARITAS, w nazwie organizacji pożytku publicznego wpisz:
Caritas Diecezji Toruńskiej, nr KRS 0000225584

Harcerze z Działdowa lub Lidzbarka, w nazwie organizacji pożytku publicznego
wpisz: ZHP Chorągiew Warmińsko- Mazurska, nr KRS 0000271499

PCK, w nazwie organizacji pożytku publicznego wpisz: Polski Czerwony Krzyż
Warmińsko — Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie, nr KRS 0000225587

Lidzbarskie koło PSOUU, w nazwie organizacji pożytku publicznego wpisz:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, nr KRS 0000162757

Działdowskie koło PZN, w nazwie organizacji pożytku publicznego wpisz: Polski
Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski, nr KRS 0000091325

OSP z terenu powiatu działdowskiego, w nazwie organizacji pożytku publicznego
wpisz: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS
0000116212

Marta Burzyńska z Lidzbarka (nr ew. 3965), w nazwie organizacji pożytku
publicznego wpisz: Fundacja Dzieciom,, Zdążyć z Pomocą” — Centrum
Charytatywne, nr KRS 0000037904

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku, nr KRS 0000153636Temat: Warnijskie kalendarium historyczne
84 dzień roku.
Słońce w znaku Barana wzeszło w Olsztynie o 6.29, zajdzie o 19.00. Dzień potrwa
12 godzin i 31 minut, i będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 5 godzin i 6 minut.

Imieniny obchodzą: Maria, Ireneusz, Dyzma i Wieńczysław.

Urodzeni 25 marca są dumni i pracowici. Mają zdolności artystyczne, a przy tym
są obdarzeni zmysłem przewidywania. Otwarci na wszelkie nowości chętnie burzą
przyjęte schematy. Ich atrybuty to dokładność, pilność i pracowitość. Stawiają
duże wymagania innym i sobie, dlatego są niewyrozumiali dla cudzych słabości i
mało tolerancyjni.

1660 - Urodził się Samuel Crell-Spinowski, filozof i teolog, przywódca arian w
Prusach Książęcych, autor ponad 20 prac z filozofii i teologii, pisanych łaciną,
drukowanych w Amsterdamie, Londynie i Królewcu. W działalności duszpasterskiej
wśród braci osiadłych w Prusach wspierał go rodzony brat Paweł, kaznodzieja i
minister zboru w Kosinowie.

1722 - W Pieckach koło Mrągowa urodził się Michał Kurella, pastor, autor prac o
pszczelarstwie.

1895 - W Giżycku zmarł Marcin Giersz, nauczyciel i pisarz mazurski. Uważał się
za Mazura – nie Polaka i nie Niemca. Gloryfikował Hohenzollernów zacierając
odrębności między Mazurami, a Niemcami i jednocześnie publikował utwory
Kochanowskiego, Reja, Krasickiego czy Mickiewicza. Wydawane przez niego w języku
polskim gazeta, kalendarze i śpiewniki przetrwały w mazurskich chatach do czasów
współczesnych (ur. 23.10.1808).

1901 - Powstał Związek Rozwoju Turystyki Pieszej w Elblągu i Okolicy, na którego
czele stanął Carl Pudor, założyciel Muzeum Regionalnego.

1972 - Sanatorium Przeciwgruźlicze w Olsztynie przekształcono w Wojewódzki
Szpital Przeciwgruźliczy.

1984 - W Gietrzwałdzie zmarł Jan Henryk Koronkiewicz, ekonomista, działacz
turystyczny na Warmii i Mazurach.

1992 - Przekształcono diecezję warmińską w archidiecezję. Arcybiskupem
metropolitą warmińskim został dotychczasowy ordynariusz diecezji Edmund Piszcz.

1992 - Ustanowienie przez papieża Jana Pawła II m.in. diecezji ełckiej i elbląskiej.

2000 - Nagrody plebiscytu Radia Olsztyn i „Gazety Olsztyńskiej” – „Teatralna
Kreacja Roku” otrzymali Magdalena Woźniak za rolę Antosi i Cezary Ilczyna za
rolę Argana w komedii Moliera „Chory z urojenia”.Temat: Kalendarium lipcowe
23 lipca

204 dzień roku.
Słońce w znaku Lwa wzeszło w Olsztynie o 4.38, zajdzie o 20.51. Dzień potrwa 16
godzin i 13 minut, i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 53 minuty.

Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary i Sławosz.

1373- Zmarła święta Brygida, obecnie patronka pielgrzymów i współpatronka Europy.

1422- Władysław Jagiełło wydał w Czerwińsku przywilej dla szlachty. Król
zobowiązał się nie konfiskować dóbr szlacheckich bez wyroku sądowego oraz
przyznał szlachcie przywileje ekonomiczne.

1467- W Bartoszycach zmarł Paweł Legendorf, biskup warmiński od 1460 roku. Miał
52 lata.

1635- W Olsztynie bawił przejazdem król Władysław IV.

1792- Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji Targowickiej,
spisku magnatów, zawiązanego, by obalić Konstytucję 3 Maja.

1829- Zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser, dramatopisarz, założyciel
pierwszej szkoły dramatycznej w Warszawie, nazywany ojcem teatru polskiego. Jego
opera „Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale” była wystawiana w przededniu
powstania kościuszkowskiego. Urodził się 9 kwietnia 1757 roku.

1878- Urodził się w Burdągu koło Szczytna Wilhelm Malaszewski, działacz
plebiscytowy.

1884- Zmarł Maksymilian Andryson, działacz społeczno-oświatowy, zasłużył się
zakładaniem bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych na Warmii i Mazurach.

1894- Zmarł w Olsztynie Jan Liszewski, syn kowala z podolsztyńskiego Klebarka
Wielkiego, nauczyciel, poeta ludowy, założyciel i redaktor „Gazety Olsztyńskiej”.

1944- Wyzwolono hitlerowski obóz koncentracyjny w Majdanku, w
południowo-wschodniej części Lublina.

1945- Nakaz pełnomocnika rządu RP usunięcia ze wszystkich kościołów diecezji
warmińskiej napisów w języku niemieckim, zastąpienia ich polskimi, czytania
Ewangelii z ambony w języku polskim i obsadzania kościołów polskim księżmi i
organistami.

1952- Wszedł w życie Traktat Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, podpisany w
Paryżu w 1951 roku.

1962- Za pośrednictwem satelity „Telstar” nadano pierwszy program telewizyjny z
Ameryki do Anglii i odwrotnie.

1999- Senat Rzeczpospolitej przyjął ustawę o utworzeniu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Za utworzeniem uczelni głosowało 87
senatorów; dwóch wstrzymało się od głosu.
Temat: Znocia ta strona?
Znocia ta strona?
www.domwarminski.pl/content/view/662/855/
"Udział Prusów w kolonizacji Warmii

1. Wstęp
Poniższy referat dotyczy udziału ludności pruskiej w kolonizacji
Warmii. Należy zatem niewątpliwie wyjaśnić, dlaczego zjawiska
kolonizacji będą tu rozpatrywane w oderwaniu od całości procesów
osadniczych zachodzących w Prusach w okresie krzyżackim. Wiąże się
to ściśle z położeniem prawnym Warmii wobec ziem Zakonu
Niemieckiego. W 1243 roku w miejsce jednego biskupstwa pruskiego
powstały cztery diecezje. Były to diecezja: sambijska, pomezańska,
warmińska, leżąca na terenie Prus oraz diecezja chełmińska,
składająca się z ziemi chełmińskiej i michałowskiej . Spośród tych
czterech biskupstw jedynie biskupstwu warmińskiemu udało się
zachować pewną niezależność od państwa krzyżackiego. Tylko pierwszy
biskup Warmii - Anzelm - był krzyżakiem. Poza tym, chociaż Warmia
wchodziła, w latach 1243 - 1466 w skład państwa zakonnego, to jednak
na zasadach pewnej autonomii i niezależności, przynajmniej w
zakresie polityki wewnętrznej i, co rzecz najważniejsza, także w
zakresie kolonizacji miast i wsi na posiadanych przez panów
warmińskich terytoriach . Wynikało to m.in. z tego, że dominium
warmińskie wyrosło z beneficjalnego nadania papieskiego i, zgodnie z
ówczesnymi normami, zyskało sobie pozycję odrębną . Warmia stanowiła
zatem wyodrębnioną całość z organizmu ziem zakonnych i była
niezależna w zakresie prawa i gospodarki . Jak dalej zobaczymy, te
różnice w położeniu prawnym Warmii i ziem bezpośrednio podległych
Zakonowi Niemieckiemu miały znaczny wpływ na stosunki osadnicze na
omawianym terenie. Dotyczyło to w szczególności rodzimej ludności
pruskiej, która na terenie Warmii nie była izolowana, lecz włączana
w obręb przemian cywilizacyjnych zachodzących wówczas w dominium..."
Temat: Szlakiem legendy grunwaldzkich
Notka ło bziskupie warnijskim Henryku Vogelsang.

HEILSBERG (VOGELSANG) von Henryk

Nie znamy miejsca i daty urodzenia. Henryk był synem piekarza Wicharda
Vogelsanga z Lidzbarka (Heilsberg), dlatego używał przydomka Heilsberg. Drugi
proboszcz w historii parafii Wartemborka (Barczewa). W 1379 znalazł się na
dworze biskupa H. Sorboma i w 1382 r. był jednym z dwóch jego kapłanów. W tym
samym czasie otrzymał probostwo w Sątopach (pow. bartoszycki) i rozpoczął studia
prawnicze w Pradze, gdzie w 1386 r. uzyskał stopień bakałarza kanonicznego. Po
powrocie na Warmię zrezygnował z parafii w Sątopach, ale w latach 1386-1389 był
proboszczem w Wartemborku (Barczewo). Członkiem kapituły warmińskiej został
zapewne już w 1387 r., skoro pełnił wówczas obowiązki oficjała biskupiego (aż do
1392). W latach 1398-1401 był administratorem w Olsztynie. 15 stycznia 1401
został biskupem warmińskim, zatwierdzenie otrzymał 29 marca 1401 od papieża
Bonifacego IX. Zapisał się jako dobry organizator kościoła, utrzymywał przyjazne
kontakty z Zakonem. Po klęsce Krzyżaków 15 lipca 1410 r. złożył hołd królowi
polskiemu Władysławowi Jagielle. Posądzony o zdradę przez Henryka Plauena, w
obawie o własne życie, w październiku 1410 r. opuścił Warmię i wyjechał do
Rzeszy. Do diecezji warmińskiej powrócił w maju 1414 r., lub w kwietniu 1415 r.
Zmarł 4 czerwca 1415 r. w Lidzbarku Warmińskim, pochowany w katedrze
fromborskiej.

- Laskowska U., Barczewo z dziejów parafii św. Anny, 1999, s.347. na podstawie
opracowania ks. Andrzej Kopiczko.

A tygo falorza to i mym znomy z łotwarcia Traktu Biskupiego we Butrynach -
Bałdach...
schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=275&pos=17Temat: Łuż nowamber - liściopad...
Łuż nowamber - liściopad...
Mgły, dysz'cz, listki ze szczepów spadajó. To nowamber do naju zazitoł.
Dzionek krótkasy, słóneczka brok, tlo śniygu ślypsiać, "a życie toczy się dalej"...

Dzisioj Dzień św. Huberta - święto myśliwych. Może noma Rita jekie łopozieści myśliwskie przybanczy

1599- W Siedmiogrodzie zginął Andrzej Batory, kardynał, biskup warmiński (1589 – 1599), bratanek króla Stefana Batorego, książę Siedmiogrodu. Wskutek braku święceń pozostawał raczej świeckim zarządcą diecezji warmińskiej, ale interesował się także życiem kościelnym, wspierał zakony w duchu reformy Soboru Trydenckiego. Ufundował w kościele franciszkanów w Barczewie własny (i starszego brata Baltazara) nagrobek w stylu renesansowym, który do dziś stoi pusty. W testamencie z 22 października 1599 roku przekazał znaczne sumy na rzecz szpitala w Lidzbarku Warmińskim i dla klasztoru w Barczewie. Pozostawił bogaty księgozbiór, ale także długi, spłacane potem przez jednego z następców na tronie biskupim, Szymona Rudnickiego.

1742- W Lidzbarku Warmińskim urodził się Andrzej Pohl, misjonarz, moralista, biblista, kaznodzieja.

1757- W Szczepankowie koło Szczytna urodził się Jerzy Olech, kaznodzieja polsko-ewangelicki, pisarz i tłumacz, pedagog, miłośnik języka polskiego.

1997- W Internecie pojawiła się strona Urzędu Miejskiego w Olsztynie.

1998- Powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka, jedyny sąd, przed którym obywatele mogą zaskarżyć państwo, jeśli łamie ono ich prawa.

2005- Zmarła Aenne Burda, twórczyni największego na świecie koncernu, wydającego pisma poświęcone modzie. W 1949 roku przejęła niewielkie wydawnictwo mody i stopniowo je rozbudowywała. Dodanie do pism wykrojów krawieckich rozsławiło jej magazyny na całym świecie. Obecnie koncern wydaje 239 tytułów, m.in. „Burdę”, „Verenę”, „Carinę”, „Bunte”, magazyn polityczny „Focus”.
Temat: Co sia kedajś we marcu zdarzuło
1660 - Urodził się Samuel Crell-Spinowski, filozof i teolog, przywódca arian w Prusach Książęcych, autor ponad 20 prac z filozofii i teologii, pisanych łaciną, drukowanych w Amsterdamie, Londynie i Królewcu. W działalności duszpasterskiej wśród braci osiadłych w Prusach wspierał go rodzony brat Paweł, kaznodzieja i minister zboru w Kosinowie.

1722 - W Pieckach koło Mrągowa urodził się Michał Kurella, pastor, autor prac o pszczelarstwie.

1895 - W Giżycku zmarł Marcin Giersz, nauczyciel i pisarz mazurski. Uważał się za Mazura – nie Polaka i nie Niemca. Gloryfikował Hohenzollernów zacierając odrębności między Mazurami, a Niemcami i jednocześnie publikował utwory Kochanowskiego, Reja, Krasickiego czy Mickiewicza. Wydawane przez niego w języku polskim gazeta, kalendarze i śpiewniki przetrwały w mazurskich chatach do czasów współczesnych (ur. 23.10.1808).

1957 - Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały w Rzymie układ o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euroatom). Weszły w życie 1 stycznia 1958 roku.

1992 - Przekształcono diecezję warmińską w archidiecezję. Arcybiskupem metropolitą warmińskim został dotychczasowy ordynariusz diecezji Edmund Piszcz.

2007 - Po długiej chorobie zmarł Jacek Lech, piosenkarz, były wokalista „Czerwono-Czarnych”. Swoje najsłynniejsze hity tworzył i śpiewał na przełomie lat 60. i 70., wśród nich były m.in.: „Warszawa jest smutna bez ciebie”, „Bądź dziewczyną z moich marzeń”, „20 lat, a może mniej” (ur. 1947).

2007 - Adam Małysz po raz czwarty zdobył Kryształową Kulę Pucharu Świata w skokach narciarskich.
Temat: Kalendarium majowe
No jó, trza zaległości nadrobzić...

29 maja

149 dzień roku.
Słońce w znaku Bliźniąt wzeszło w Olsztynie o 4.17 zajdzie o 20.54. Dzień potrwa
16 godzin i 37 minuty, i będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 9 godzin i 14
minut.

Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Bogusław, Maksym.

Urodzeni 29 maja odznaczają się dużymi zdolnościami i szerokimi
zainteresowaniami. Cechuje ich zbytnia pewność siebie, czym nie zawsze zyskują
sobie sympatię otoczenia. Miewają skłonności do kłótni, co w dużym stopniu
wynika z ich niecierpliwości.

1453- Zdobycie Konstantynopola przez wojska tureckie sułtana Mehmeda II. Upadek
Cesarstwa Bizantyjskiego, istniejącego od 395 roku.

1535- Powstało Gimnazjum Elbląskie, pierwsza w Polsce protestancka szkoła średnia.

1792- Zakończenie obrad Sejmu Czteroletniego – Wielkiego, podczas którego
uchwalono między innymi Konstytucję 3 Maja (1791).

1929- W Olsztynie zmarła Joanna Pieniężna, działaczka warmińska, właścicielka
wydawnictwa „Gazeta Olsztyńska”, żona Seweryna Pieniężnego-seniora.

1935- W Klebarku Wielkim koło Olsztyna zmarł ksiądz Robert Bilitewski, dr
teologii, działacz narodowy na Warmii.

1946- Mocą rozporządzenia Rady Ministrów przestał istnieć Okręg Mazurski, a
powstało województwo olsztyńskie składające się z 18 powiatów; siedzibą jego
władz pozostał Olsztyn.

1967- Papież Paweł VI mianował 27 kardynałów, wśród nich arcybiskupa Karola Wojtyłę.

1979- W Elblągu w odbudowanej bryle kościoła św. Ducha uroczyście otwarto
siedzibę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida przy ul.
św. Ducha (wtedy Wigilijnej).

1987- Obchody 750-rocznicy założenia Elbląga, w których uczestniczył zastępca
przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz Barcikowski.

1988- Zakończył się I Kongres Eucharystyczny Diecezji Warmińskiej z udziałem
prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa.

2005 Francja odrzuciła w referendum konstytucję dla Europy.Temat: Kalendarium lipcowe
Dzisioj Anki, a "Na Anki zimne zieczory poranki". No i jesteśmy na bieżąco,
zaraz uciekam, coby nie nadużyć sąsiedzkiej pomocy...

26 lipca

207 dzień roku.
Słońce w znaku Lwa wzeszło w Olsztynie o 4.42, zajdzie o 20.46. Dzień potrwa 16
godzin i 4 minuty, i będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i dwie minuty.

Imieniny obchodzą: Anna, Hanna, Grażyna.

Święta narodowe na Kubie i w Liberii

1400- Król Władysław Jagiełło zainaugurował działalność Akademii Krakowskiej (od
1815 Uniwersytet Jagielloński).

1506- Zmarła Anna, trzecia żona Władysława II Jagiellończyka, króla Czech i Węgier.

1830- W Ełku powstało koło śpiewacze „Ełcka Prima 1830”.

1903- W Sząfałdzie (dziś Unieszewo) koło Olsztyna urodziła się Anna Hedrych,
zasłużona wychowawczyni przedszkoli polskich na Warmii.

1905- Uroczyste odsłonięcie w Elblągu pomnika cesarza Fryderyka Wilhelma na
placu jego imienia(dziś Plac Słowiański).

1943- Urodził się Mick Jagger, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów
oraz producent nagrań, współtwórca zespołu The Rolling Stones.

1945- Sędzia Władysław Wilanowicz rozpoczął organizowanie w Ełku Sądu Okręgowego
i Sądu Grodzkiego.

1947- Prymas Polski, kard. August Hlond rozpoczął wizytację parafii elbląskich.
Hierarcha zwiedzał diecezję warmińską, a w Elblągu spędził pięć dni.

1959- W Czeladzi na Śląsku oddano do użytku pierwszą szkołę „tysiąclatkę”.

1971- W przestrzeń kosmiczną wystartował amerykański statek „Apollo 15”. Na jego
pokładzie znalazła się trzyosobowa załoga oraz pojazd księżycowy. 30 lipca
astronauci wylądowali na Księżycu, gdzie przebywali 67 godzin.

1978- W szpitalu Oldham w Anglii przyszło na świat pierwsze „dziecko z probówki”.

1979- Zmarł Stefan Wiechecki-„Wiech”, pisarz. Sławę zyskał dzięki felietonom,
pisanym w gwarze warszawskiej i publikowanym w prasie stołecznej. Do najczęściej
czytywanych jego zbiorów należą: „Spacerkiem przez Poniatoszczaka”, „G – jak
Gienia”, „Szafa gra”, „Warszawa da się lubić”. Książka „Wiecha” z 1947 roku
„Cafe pod Minogą” została adaptowana na potrzeby filmu i teatru. Urodził się 10
sierpnia 1896 roku.

1981- W Olsztynie zakończył się VII światowy sejmik działaczy polonijnych
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

1996- Zmarła Teresa Pepłowska, nauczycielka i bibliotekarka, wieloletnia
dyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

1996- Oficjalne otwarcie plaży miejskiej przy ul. Parkowej w Ełku.
Temat: Kalendarium majowe
c.d.

1955- Urodził się Andrzej Śleszyński, dziennikarz Radia Olsztyn od 1 września
1980 r., laureat wielu konkursów na reportaż radiowy, wieloletni kierownik
redakcji literackiej, autor m.in. książki o Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy
poezję” i współautor (z żoną Magdaleną) radionoweli „Przez ścianę”. Zmarł po
ciężkiej chorobie 19 listopada 2004 r., spoczął w Alei Zasłużonych olsztyńskiego
cmentarza przy ul. Poprzecznej.

1955- W Olsztynie ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Mazury i Warmia”.
Potem zmieniono tytuł na „Warmia i Mazury”.

1956- Pierwszy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Olsztyn”.

1959- Dekretem biskupa olsztyńskiego Tomasza Wilczyńskiego powołano Warmińskie
Wydawnictwo Diecezjalne. Publikuje ono książki o tematyce związanej z życiem
Kościoła, kopie obrazów oraz obrazki o treści religijnej. Publikacje dotyczą
m.in. wybitnych teologów XX wieku, dziejów diecezji warmińskiej czy objawień
gietrzwałdzkich.

1960- Oddano do użytku Wojewódzką Stację Krwiodawstwa przy ul. Hanki Sawickiej w
Olsztynie.

1964- Zmarła Helena Połomska-Matern, działaczka społeczno-oświatowa, przed wojną
kierowniczka polskich przedszkoli w Unieszewie, Chaberkowie i Worytach.

1994- W szpitalu w Bolonii (Włochy) zmarł Brazylijczyk Ayrton Senna, trzykrotny
mistrz świata Formuły1. Przyczyną śmierci były obrażenia mózgu, jakich doznał w
wypadku podczas wyścigu o Grand Prix San Marino na torze Imola (ur. 21.03.1960).

2004- Polska i dziewięć innych państw zostały oficjalnie przyjęte do Unii
Europejskiej.
Temat: Adresy naszych fajnych stron

> Ponieważ tłumaczenie w tekstach niemieckich naszego "Pomorze Gdańskie"
> przez "Westpreussen" z róznych względów jest obecnie niemożliwe, ja osobiście
> lansuję nazwę "Pommerellen" która była używana przez Niemców i nie powoduje
> niejasności. Z tym że Pommerellen jest chyba tylko na zachód od Wisły, i już
> Malbork się tam nie mieści...

Samo pojecie "Pomorze Gdańskie" wymyslono w XX wieku... To tak na marginesie.

>
> A co do Mazur i Warmii: Mazury to teren wzdłuż granicy z Mazowszem, a zatem z
> grubsza obecne powiaty Działdowo, Nidzica, Szczytno, Pisz, Ełk i dalej na
> północ Mrągowo, Giżycko, Kętrzyn (zdaje się że i Wegorzewo, i chyba jeszcze
> jakiś fragment pozostał po stronie rosyjskiej). Pierwotnie zresztą "Mazur"
> oznaczało Mazowszanina (Mickiewicz: Mieszkał Mazur koło Zgierza).

Sensburg/Ządźbork/Mrągowo, Ortelsburg/Szczytno tudzież Rastemburg/Rastembork/Kętrzyn nie leżą na Mazurach.
Czytałem kiedys takie opracowanie w "Pomeranii", gdzie Mazury są umiejscowione tylko na wschód od Wielkich
Jezior. Te dwa miasta są na zachód od nich. Ale na wschód od Warmii... To po prostu Prusy. Spuscizna po
Krzyżakach, a nie po Mazurach. Pierwsi Słowianie w postaci Polaków zjawili się w tych miastach po 1945 roku...
Zdaje się, że to samo dotyczy NIdzicy i Działdowa.

>
> Warmia, (stprus. Wormayn, niem. Ermland) to przede wszystkim okolice Olsztyna,
> Lidzbarka Warm., i ciągnie się w strone Zalewu Wiślanego - nie jestem pewien
> czy Frombork należy do Warmii w sensie historycznym, ale na pewno należał do
> diecezji warmińskiej (vide: Kopernik). Wbrew temu co napisal Zopp wydaje mi się
> że jednak, pomiędzy Olsztynem a Nidzicą i Szczytnem, Warmia i Mazury graniczą
> ze sobą.

Wedle moich źródeł Nidzica i Szczytno nie są miastami mazurskimi. Wspólnej granicy Mazur i Warmii nie ma. Jeśli
trzeba, to odnajdę ten artykuł w "Pomeranii", autorem był doktor historii (chyba) UG, opisał dzieje tych ziem od czasów
przedchrześcijańskich.
Temat: Błogosławiony biskup z Olsztyna?
freemason napisał:

> Olsztyn leży na tereniem diecezji warmińskiej, której Keller był biskupem.
>
Ed. Pozostałość wszak przecież nie ma żadnego znaczenia.
"Od czasu powstania tej boskiej religii narody stały się mądrzejsze,
bardziej oświecone i szczęśliwe niż dawniej; od tej pory ludność nie zna
niezgody, waśni, masowych morderstw i występków, co dowodzi niezbicie boskiego
pochodzenia chrześcijaństwa. Trzeba więc być niegodziwcem, żeby z nim walczyć
i głupcem, by wątpić w jego rzeczywistość ;)"
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28&w=8646698&v=2&s=1
Cytat z artykułu:
"...Nie ma wątpliwości, że początkowo publicznie chwalił podboje Hitlera. Jak
pisał dr Jan Chłosta na łamach Warmińskich Wiadomości Archidiecezjalnych
(marzec-kwiecień 1994): "O pozytywnym stosunku bp. Kallera do wojen
inicjowanych przez Hitlera świadczą jego listy pasterskie, artykuły
podkreślające męstwo żołnierzy-katolików, drukowane w Ermlaedische
Kirchenblatt i Ermlaendische Zeitung, wreszcie specjalne błogosławieństwo dla
księży i kleryków z Warmii wcielonych do Wehrmachtu. A już kwestią zwracającą
powszechną uwagę były: uroczyste Te Deum, odprawione w kościołach na Warmii po
zakończeniu kampanii wrześniowej w Polsce, oraz dwustronicowe pozdrowienie
zatytułowane Bischofgruss an alle Soldaten der Diozese Ermland z 18 listopada
1939 r., w którym m.in. czytamy: Tak, Kochani Przyjaciele, Wasz wojenny trud
nie jest tylko służbą Ojczyźnie, on jest także służbą Panu. Tak jak swoją
służbę w wojsku z dumą i radością pełnicie, tak również służbę Bogu. Każdy z
Was wyznający Chrystusa z dumą służy Panu i swojej Ojczyźnie. Jak wiele
mogliście Wy także uczynić na wojnie dla Chrystusa."..."
Temat: Toruń też jest miastem pomorskim
Granice województw.
Gość portalu: alfik napisał(a):

> Nie muszę zaglądać do zadnej mapy,owszem moje miasto mialo zwiazki z Warmia w
> osobie biskupa Anzelma,ktory to utworzyl w Elblagu diecezję warmińską.Po
> krotkim czasie zamienil swoją siedzibę na Frombork.Elblag nigdy nie byl
> wlasnoscią biskupow warmińskich,historycznie,od renesansu ,po sekularyzacji
> Prus,byl miastem protestanckim,portowym,hanzeatyckim.Prawdziwa Warmia to
> dzisiejsze powiaty :braniewski,lidzbarski i olsztyński,a Warmia w pojęciu
> geograficznym,to kraina leżąca w zlewisku rzek Łyny iPasleki.

To jeszcze zależy, co uznasz za "prawdziwą" Warmię... W kazdym razie twoje
wczesniejszekategoryczne twierdzenie, że Elbląg nigdy nie miał nic wspólnego z
Warmią jest dalekie od prawdy.

> Skąd nazwy w
> okolicy Elbląga:Janow Pomorski,Pomorska Wieś?

Z głów członków specjalnej komisji wymyslajacej te nazwy po 1945 roku. Nowe
nazwy miały udowadniać odwieczną polskość terenów poniemieckich.

> Jeżeli Pomorze jest tylko do
> Wisly,

Nazwano te tereny "Pomorzem" po objęciu tego obszaru przez Polskę, żeby w
zapomnienie poszła nazwa Prusy Królewskie (1456 - 1772) i Prusy Zachodnie (1772
- 1919).

> to co robi u was Kwidzyn,Malbork,Sztum,Krynica Morska,ktora tak naprawdę
> istnieje dzieki Elblagowi,alo to już inny temat.

Wymienione miasta były niegdys w granicach Prus Królewskich/Zachodnich.

Z tym, że granice dziesiejszych województw zostały wytyczone z calkowitym
pominięciem kryteriów histyorycznych i taka "historyczna" argumentacja nie ma
znaczenia dla władz.

Ja nie mam nic przeciwko przyłączeniu Torunia czy Elbląga. Nie mam nic przeciwko
odłączeniu Słupska. Ale tę reformę przeprowadził parlament wybrany w
demokratycznych wyborach. Kandydaci nie ukrywali 8 lat temu swoich planów i
wizji nowych województw.

Innymi słowy, wtedy trzeba było uważać. Teraz jest po herbacie.
Temat: Alarm - ks.Kramek deportowany z USA do....Wielbark
Gość portalu: ksiądz R. napisał(a):

> Jedyną pomoc jaka Kramek otrzymal to pieniadze na sprawe od
> Polonii oraz utrzymanie i mieszkanie u polskich rodzin.
Kwota 0,5 mln $ wyasygnowana została przez przez Diecezję Warmińską, co podawane
było zarówno przez prasę jak i forumowiczów z forum Kraj na bieżąco
obserwujących ten proces. Wystarczy tylko pogoglować. Poza tym Polonia zebrała
na pomoc w procesie o ile pamiętam ok. 22 tys. $ nie wspominając o zaangażowaniu
niektórych z Polonii w bezpośredniej pomocy procesowej. Czy sadzisz, że gdyby
nie mamona, Kramek przesiedział by w Texasie tylko 9 miesięcy?

Zresztą nie tylko jeden Kramek jest moralnym problemem Kościoła katolickiego w
Polsce, np. "...Sędzia Marzena Kępińska podkreśliła w uzasadnieniu wyroku, że
zakonnik wykorzystał fakt upośledzenia umysłowego dziewczynki..."
Faktycznie, jest to "kolejny przykład opacznie zrozumianej odnowy kościoła"
opartej o powołania a nie o zdrowie. Czasami na wszystko jest już za późno i
pozostają tylko "gorzkie żale" i za wszelką cenę zamiatanie brudów pod dywan :o((.

> Zadnej innej pomocy nie mial,nawet po powrocie do Polski.
A zaszufladkowanie po cichu tego księdza na prowincjonalnej parafii to nie jest
pomoc?

> Wlasnie Ty,manipulujesz,wprowadzasz blad,klamiesz i
> wypisujesz same brednie.
I tu jest właśnie problem. Poza kalumniami nie jesteś w stanie żadnego dającego
się sprawdzić argumentu. Jak to nazwać?

> Kuria nic nie pomogla,i wtedy i teraz ,to sa fakty.
Fakty są takie, jak powyżej. Kuria wykonała tylko nałożony obowiązek na biskupów
przez Watykan obrony i ukrywania tego typu księży przed cywilnym wymiarem
sprawiedliwości pod groźbą ekskomuniki - przypomniany zresztą listem przez Jana
Pawła II pisanym ręką dzisiejszego B16. Czyli ciąg dalszy tradycyjnego
zamiatania własnych brudów pod dywan.

> Zal mi Ciebie,schowales sie po jakims haslem i udajesz znawce
> problemu.
Mnie z kolei żal jest ludzi tkwiących systemowo w kłamstwie. Po kościelnemu to
się nazywa "nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" ;)

> Pokarz twarz,poznaj fakty a potem mozesz pisac.
Wzywasz na udeptane pole? Będziemy walczyć na kieliszki wina czy na opłatki? :)
Temat: Warnijskie kalendarium historyczne
2 kwietnia
92 dzień roku.
Słońce w znaku Barana wzeszło w Olsztynie o 6.09, zajdzie o 19.15. Dzień potrwa
13 godzin i 6 minut, i będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 5 godzin i 41 minut.

Imieniny obchodzą: Franciszek, Władysław oraz Urban.

Osoby urodzone 2 kwietnia chcą tworzyć rzeczy wielkie i oryginalne. Pomaga im w
tym pracowitość i siła ducha. Niestety, zdarza się, że niszczą rzeczy, które
wcześniej z trudem budowali. Bywają agresywni i pożądliwi.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, obchodzony od 1967 roku w rocznicę
urodzin duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena (1805 rok).

1791 -W Biesowie koło Reszla urodził się Franciszek Lieder, pedagog, autor
podręczników szkolnych.

1802 -Zmarł Joachim Kalnassy, kanonik warmiński, poeta, sekretarz biskupa
warmińskiego Ignacego Krasickiego, autor francuskojęzycznej „Tablicy
geograficznej Warmii”, którą ofiarował Księciu Poetów w dwudziestą rocznicę jego
ingresu do diecezji.

1840 -W Sząbruku urodził się Andrzej Samulowski, poeta warmiński, właściciel
polskiej księgarni katolickiej w Gietrzwałdzie, działacz narodowy i oświatowy na
Warmii, współzałożyciel „Gazety Olsztyńskiej”.

1873 -We Fromborku zmarł Antoni Frenzel, biskup sufragan warmiński.

1945 -We wszystkich powiatach Okręgu Mazurskiego rozpoczęły pracę starostwa.

1945 -Pierwszym polskim prezydentem Elbląga został Wacław Wysocki, a pierwszym
starostą powiatowym Olaf Kunicki.

1946 -Proboszczem parafii św. Mikołaja w Elblągu został ks. Ludwik Białek,
kapelan Wojska Polskiego w stopniu majora. Jego przyjazd związany był ze
skierowaniem do Elbląga 55. pułku piechoty, dla którego kościołem garnizonowym
stał się kościół przy ul. Robotniczej (d. Baptystów).

1957 -Zawiązał się zespół Pantomimy Głuchych przy Wojewódzkim Domu Kultury w
Olsztynie. Pierwotnie grupa liczyła sześć osób, a przewodził jej Tadeusz
Ostaszkiewicz.

1972 -W Tomaszkowie zmarł Edward Turowski, nauczyciel, działacz
społeczno-oświatowy i polityczny.

1985 -Zmarł Andrzej Gawroński, działacz Stowarzyszenia PAX, były przewodniczący
zarządu oddziału PAX w Olsztynie, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej.

2005 -W wieku 85 lat zmarł w Pałacu Apostolskim w Watykanie papież Jan Paweł
II, Polak Karol Wojtyła, pierwszy od ponad czterystu lat zwierzchnik Kościoła
katolickiego nie-Włoch. Jego pontyfikat trwał 26 lat i pięć miesięcy.
Temat: Warnijskie kalendarium historyczne
23 kwietnia c.d.

997-Męczeńska śmierć Wojciecha Sławnikowica, biskupa Pragi, organizatora misji w
Prusach, później jednego z katolickich świętych patronujących Polsce. Według
podań Wojciech zginąć miał w Świętym Gaju, niedaleko Dzierzgonia (ur. ok. 956).

1228- Nadanie Krzyżakom przez Konrada Mazowieckiego ziemi chełmińskiej. Było to
formalne sprowadzenie zakonu na ziemie pruskie i polskie pogranicze. Jeszcze w
tym roku przybyło trzech rycerzy zakonnych. Liczniejszy zastęp pojawił się w
roku 1230.

1616- Zmarł William Shakespeare, angielski pisarz i najwybitniejszy dramaturg
świata, autor kilkudziesięciu dramatów, cyklu 154 sonetów, poematów (ur.
23.04.1564).

1616- Zmarł w Madrycie Miguel de Cervantes Saavedra, wybitny pisarz hiszpański
uważany za twórcę nowożytnej powieści europejskiej, autor powieści „Don Kichot”.
Pochowano go następnego dnia w madryckim klasztorze trynitariuszy bosych przy
dzisiejszej ulicy Lope de Vegi (ur. 29.09.1547).

1671- Zmarł we Fromborku Zygmunt Stoessel, kustosz i kanonik warmiński.

1889- W Raszągu koło Biskupca urodził się Bernard Barabasz, działacz warmiński,
członek Związku Polaków w Niemczech, uczestnik agitacji plebiscytowej.

1897- W Kieźlinach urodził się Paweł Sowa, pedagog, publicysta, działacz
społeczno-oświatowy i narodowy na Warmii, autor m in. książek „Agent Rabe”,
„Tropem spadkobierców Hakaty”.

1900- W elbląskiej stoczni Schichau’a uroczyście zwodowano setną łódź torpedową
dla niemieckiej marynarki wojennej.

1967- W Bartągu koło Olsztyna zmarł Jan Hambruch, działacz warmiński.

1969- Zmarł Krzysztof Trzciński „Komeda”, pianista jazzowy. Uważany za
najwybitniejszego europejskiego kompozytora filmowego lat 60., twórca muzyki do
blisko 60 filmów, m.in. obrazów Polańskiego „Dwoje ludzi z szafą”, „Nóż w
wodzie”, słynnej kołysanki z „Rosemary's Baby” (ur. 27.04.1931).

1980- W Olsztynie powstał Warmiński Instytut Teologiczny.

1992- Ingres biskupa Wojciecha Ziemby w nowo utworzonej diecezji ełckiej.

1993- Katedra gnieźnieńska użyczyła relikwii św. Wojciecha katedrze w Ełku.

1996- Rektorem olsztyńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej powtórnie wybrano prof.
dr hab. Andrzeja Staniszewskiego.
Temat: Nosz cejtunek
Łosiera do Gietrzwałdu
www.gazetaolsztynska.pl/?&main=15&c=118,3,8376,,Uroczystości%20w%20Gietrzwałdzie.html

Tysiące pielgrzymów przyjadą w ten weekend do sanktuarium w Gietrzwałdzie.
Tegoroczne uroczystości będą wyjątkowe - właśnie zakończył się proces
beatyfikacyjny Barbary Samulowskiej na szczeblu diecezji.

W tym roku mija 129 lat, kiedy Samulowska, jako 12-letnia dziewczynka, była
świadkiem - wraz 13-letnią Justyną Szafryńską - z objawień maryjnych w
Gietrzwałdzie. Według relacji dziewczynek, Matka Boska poleciła im odmawiać
modlitwy różańcowe.

Od 27 czerwca 1877 roku co roku tysiące pielgrzymów przybywają do tej
podolsztyńskiej wioski - zwanej często warmińską Częstochową albo polskim
Lourdes - na obchody objawień Najświętszej Maryi Panny. Sanktuarium znane jest
z przypadków uzdrowień ludzi, którzy piją wodę z miejscowego źródełka lub
obmywają się nią. 129. rocznica objawień Matki Boskiej będzie miała szczególną
oprawę.
- Zakończono diecezjalny proces beatyfikacyjny Barbary Samulowskiej - oznajmił
metropolita warmiński arcybiskup Wojciech Ziemba. Msza w intencji szybkiego
wyniesienia na ołtarze Barbary Samulowskiej, której będzie przewodniczyć biskup-
senior Edmund Piszcz, odbędzie się w gietrzwałdzkiej bazylice w piątek o godz.
18.

Główne uroczystości ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, połączone ze
Świętem Dziękczynienia za plony, odbędą się w niedzielę na błoniach w
Gietrzwałdzie. W nocy będzie procesja ze świecami do cudownego źródełka. O
godz. 9 zacznie się msza koncelebrowana przez biskupa pomocniczego
Archidiecezji Warmińskiej Jacka Jezierskiego. Tradycyjnie poświęcone zostaną
samochody pielgrzymów. W tym roku weźmie w niej udział olsztyński rajdowiec
Krzysztof Hołowczyc i duszpasterz kierowców ksiądz Marian Midura. O godz. 11
mszę świętą będzie koncelebrował metropolita Wojciech Ziemba. Rozpocznie się od
procesji pielgrzymów. Później poświęcone zostaną tegoroczne plony.
- Tu będzie zmiana. Dożynki odbędą się trochę później, a nie w czasie głównej
mszy. Zaczną się procesją z plonami - mówi ksiądz Jan Brzozowski z Gietrzwałdu.